Doba čtení:2 m, 46 s
I v době, kdy nejsou v provozu, vypouštějí plynová kamna a sporáky v USA ročně množství metanu odpovídající 2,4 milionu tun oxidu uhličitého. Foto: pixabay.com

Nová studie, zveřejněná v časopise Environmental Science & Technology, zjistila, že plynové sporáky a kamna přispívají ke globálnímu oteplování více, než se dosud předpokládalo. Důvodem jsou neustálé drobné úniky metanu, i když jsou zařízení vypnutá.

I v době, kdy nejsou v provozu, vypouštějí plynová kamna a sporáky v USA ročně množství metanu odpovídající 2,4 milionu tun oxidu uhličitého, zjistil tým kalifornských vědců ve studii zveřejněné v časopise Environmental Science & Technology. To odpovídá ročnímu množství skleníkových plynů z 500 000 automobilů, uvedl server msn.com.

Neustále vypouštějí trochu metanu do atmosféry,“ řekl spoluautor studie Rob Jackson, klimatolog ze Stanfordovy univerzity.

Letos má v Evropě klesnout poptávka po plynu

Tento metan doplňuje 6,2 milionu tun oxidu uhličitého, který plynová kamna a sporáky vypouštějí do ovzduší, když jsou v provozu a plyn se spaluje, uvádí studie. Metan je skleníkový plyn, který je až 80x silnější než oxid uhličitý, ale nezůstává v atmosféře tak dlouho a není ho v ovzduší tolik.

Výzkumníci zkoumali 53 domácích kuchyní v Kalifornii. Většinu místností uzavřeli plastovými plachtami a poté měřili emise, když kamna fungovala a když ne. Překvapivé bylo, že tři čtvrtiny metanu se uvolnily, když byla kamna vypnutá, řekl Jackson. To jsou emise, které vláda nezohledňuje, řekl.

To je velký problém, protože se snažíme skutečně snížit naši uhlíkovou stopu a tvrdíme, že plyn je čistší než uhlí, což je pravda,“ řekl hlavní autor studie Eric Lebel, vědec z oaklandské neziskové organizace PSE Healthy Energy. Podle něj se však většina výhod vytratí, když se vezmou v úvahu úniky.

Podle Jacksona platí v mnoha obcích zákazy používání plynových sporáků v budoucí nové výstavbě, které vstoupí v platnost v příštích letech, včetně New Yorku a měst San Francisco, Oakland, San Jose a Berkeley v oblasti zálivu.

Přerušení dodávek ruského plynu by EU vážně poškodilo

Proč jsou tato zjištění důležitá

Jackson odhadl, že při započtení veškeré spotřeby a těžby zemního plynu uniká do atmosféry přibližně 91 milionů tun plynu. „A těch pár milionů tun z plynových sporáků má svůj význam. Je to podstatná část a je to část, kterou jsme v minulosti přesně nezahrnuli,“ uvedl.

Zjištění o únicích je „velmi důležitým poznatkem“ a zapadá do jiných prací, které zjistily, že často dochází k velkým únikům, které mají na svědomí velkou část emisí, uvedl Zachary Merrin, výzkumný inženýr ze skupiny Indoor Climate Research & Training Illinois Applied Research Institute.

Merrin, který se na studii nepodílel, řekl, že emise nespáleného metanu jsou „jednoznačně špatné. Z hlediska emisí je vaření přímo na plynu lepší než používání elektrického sporáku na fosilní paliva, ale horší než používání elektrického sporáku na solární energii.“

Únik metanu není nebezpečný pro lidské zdraví ani jako možná výbušnina, řekl Jackson. Při provádění testů však vědci zjistili také vysoké hodnoty oxidů dusíku, vyšší než 100 částic na miliardu. Jackson uvedl, že americká Agentura pro ochranu životního prostředí nemá pro tento plyn normy pro kvalitu ovzduší uvnitř budov, ale měření, která provedli, překračují její normy pro kvalitu venkovního ovzduší. Zatímco metan neobsahuje dusík, oxidy dusíku jsou vedlejšími produkty spalování v pecích na zemní plyn, řekl Jackson.

Zmíněnou studii najdete zde.