Jak se covid-19 podepsal na chodu OKD?

Foto: wikipedia.org

Přesně dva roky uplynuly letos v březnu od doby, kdy i do životů v českém prostředí – doly a další provozy společnosti OKD nevyjímaje – zasáhlo nové onemocnění SARS-CoV-2, zjednodušeně posléze nazýváno covid-19 nebo prostě koronavirus. Projektový manažer Luboš Dúbravka v rozhovoru pro Měsíčník Horník přiblížil, jak ovlivnilo chod těžební firmy.

Jak zareagovalo vedení OKD na první zprávy o šíření nemoci?

Rok 2020 byl pro většinu světa velmi atypický, a to se nevyhnulo ani OKD. V březnu do Česka dorazil koronavirus a naše úsilí se ve značné míře muselo zaměřit na zabránění šíření nemoci mezi zaměstnanci. Od počátku března každodenně zasedal krizový štáb, stanovoval preventivní opatření a implementoval vládní nařízení či nařízení KHS v OKD.

Hned zpočátku jsme pomocí dotazníků zjišťovali aktuální příznaky nemoci u zaměstnanců, jejich možný kontakt s nákazou. Dle výsledků byla neprodleně činěna patřičná opatření. Byl rovněž zaveden monitoring tělesné teploty osobám vstupujícím do objektů OKD nejdříve bezkontaktními digitálními teploměry a následně pomocí sofistikovaného systému termokamer. Byla zajištěna dezinfekce rukou na všech vstupech do organizace. Omezeno bylo také setkávání se na poradách, zakázány byly přesuny zaměstnanců mezi doly.

Před 5 lety skončila těžba v Paskově

Všichni zaměstnanci museli používat ochranu dýchacích cest pomocí roušek nebo respirátorů. Byla zavedena plošná dezinfekce po každé směně, včetně koupelen, šaten, toalet, stravovacích zřízení, chodeb, schodišť, výtahů a jiných společných prostor. Dále dezinfekce klik, madel, vypínačů. Kromě těchto pravidelných dezinfekcí byla ve spolupráci s HZSMSK zajištěna jednorázová plošná a objemová bakteriocidní a virucidní dezinfekce v areálech společnosti. Začala se několikrát denně provádět i tzv. aerosolová dezinfekce a byly pořízeny generátory ozonu na pravidelnou dezinfekci i tímto způsobem. Zajištění všech zařízení, prostředků a ochranných prvků pro své zaměstnance dokázala společnost OKD v potřebné míře zajistit i při jejich akutnímu nedostatku na trhu.

Předpokládal někdo, že dojde kvůli tomu i k zastavení výroby?

Na začátku bylo šíření viru SARS- CoV-2 velkou neznámou pro celý svět. Veškerá opatření jsme činili na základě dostupných informací. Tato opatření byla pravidelně konzultována a rovněž kontrolována KHS. Infekce se u nás zpočátku rozvíjela u mnoha zaměstnanců bez zjevných příznaků. Vzhledem s maximálním respektem a proaktivním přístupem k nákaze jsme předpokládali, že k zastavení provozu nedojde. Bohužel i přes veškerá činěná opatření došlo v měsíci květ- nu 2020 k značnému rozšíření nemoci covid-19 na dole Darkov. Na základě situace bylo rozhodnutím KHS realizováno plošné testování pomocí RT-PCR testů. Výsledky testování vedly k zastavení těžby uhlí a provoz byl omezen na bezpečnostní a strategické minimum. Na všech dolech byl redukován nepřetržitý čtyř směnný provoz na třísměnný se zkrácením pracovní doby o jednu hodinu, byl tak na maximum omezen kontakt pracovníků jednotlivých směn. Vzhledem k vývoji situace bylo provedeno rovněž v období od 26. do 29. 6. plošné testování na dolech ČSM, které detekovalo velké ohnisko nákazy. Představenstvo bezodkladně rozhodlo o přerušení těžby a činností s ní související jako přípravy, likvidace nebo vybavování, a tona šest týdnů v celé OKD. Zaměstnanci dolů zůstali doma na překážce v práci z důvodu překážky na straně zaměstnavatele s výjimkou těch, kteří prováděli v dole zajišťovací bezpečnostní minimum.

V Dole ČSM Sever zemřel při závalu horník

A co testování a poté očkování, jak bylo náročné vše zajišťovat?

Po vynuceném odstavení provozu, vzhledem k prokázanému značnému nebezpečí opětovného šíření nákazy zejména v důlním provozu OKD rozhodlo vedení společnosti v součinnosti s KHS, že s účinností od 17. 8. 2020 budeme v OKD provádět pravidelné preventivní testování všech zaměstnanců společnosti a zaměstnanců dodavatelských organizací působících v OKD. Toto rozhodnutí bezesporu zajistilo provoz společnosti v následujícím období bez zásadního omezení. Zajistit testování v rozsahu potřeb společnosti OKD bylo velkou výzvou. Nebyli volné kapacity laboratoří, nebyl zdravotnický personál, nebyl dostatek materiálu k provedení testů. Bylo nutno provést více než čtyři tisíce testů v jednom testovacím kole napříč lokalitami OKD, a to zejména rychle před a po jednotlivých směnách nepřetržitého provozu tak, aby nebyl zásadně narušen chod společnosti. Bylo velmi důležité zajistit včas doručení výsledků testů k zaměstnancům, což zejména zpočátku nebylo v republice až takovou samozřejmostí. Zkrátka, bylo to hodně náročné. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za obětavý přístup k náročnému zajišťování testování. V neposlední řadě velký dík všem, kteří toto testování trpělivě podstupovali.

A s vakcinací poté byla OKD svým způsobem i průkopníkem…

Celý svět včetně OKD netrpělivě čekal na dokončení vývoje vakcín na covid-19. Když už tu konečně byla, tak její distribuci řídila centrálně vláda ČR. Bylo na každém z nás, jakou mírou zodpovědnosti ke svému zdraví a zdraví svého okolí k tomuto přistoupíme. Společnost OKD, hned od začátku možnosti se nechat naočkovat, toto aktivně podporovala u všech svých zodpovědných zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelských organizací působících v OKD. Jako poděkování za zodpovědný přístup vyplácela i finanční odměnu. Ve chvíli, kdy bylo vládou ČR umožněno očkování v tzv. mobilních očkovacích centrech tj. v našem případě očkování přímo na pracovišti, OKD tuto možnost pro zaměstnance zorganizovala. Tím, že jsme do toho šli hned zpočátku, nebylo jednoduché toto zajistit. Bylo nutno se vypořádat s legislativou, s přesným počtem vydaných vakcín, aby nedošlo k jejich znehodnocení dle očkovacích schémat. Sehnat mobilní očkovací tým v určitých dnech a časech bylo velmi náročné, ale úsilí se vyplatilo. Očkování přímo na pracovišti podstoupily desítky zaměstnanců i jejich rodinných příslušníků.

Závěrem, jak koronavirus ovlivňuje situaci v OKD v této době?

Dnes už bych řekl, že v zásadě je to v minimální míře ovlivnění týkající se provozu. Zatím nám zůstává používání respirátorů při hromadné dopravě osob při jízdě na těžních zařízeních a při dopravě osob na pracoviště a zpět ve vláčcích. Ostatní opatření jsou spíše organizačního a preventivního charakteru. Situaci monitorujeme tak, abychom případně dokázali včas zasáhnout. Doufám, že k tomu už nebudeme muset přistoupit