Jak se modernizují hlavní důlní ventilátory

Ventilátor

Hlavní ventilátory byly uvedeny na tehdejším Dole ČSM do provozu již v roce 1968. Foto: OKD

Důlní závod 2 společnosti OKD od předloňského roku průběžně modernizuje na lokalitě Sever oba hlavní důlní ventilátory (HV). Výsledkem prací rozdělených na několik etap bude zlepšení hygienických podmínek snížením hlučnosti a zvýšení bezpečnosti provozu samotného dolu.

V posledních pěti letech se postupně začaly na hlavních ventilátorech horšit jejich parametry. Vždyť tyto stroje byly uvedeny na tehdejším Dole ČSM do provozu v roce 1968. Po generální rekonstrukci v roce 1984 je provozujeme dodnes,“ vysvětlil Měsíčníku Horník vedoucí větrání DZ 2 Bohdan Firla s tím, že ještě v roce 2014 se uvažovalo o celkové výměně HV. S tím měla souviset také výstavba jejich nové budovy a sacího kanálu. „Měly totiž sloužit i pro větrání Dolu Morcinek v Polsku a počítalo se s jejich provozováním přibližně až do roku 2040. Když OKD od tohoto záměru odstoupilo, rozhodlo se o rekonstrukci hlavních ventilátorů, “ řekl Firla.

Čtěte také:
Chce Babiš převzít vliv nad OKD?
Odboráři prosazují převzetí OKD státem

Začít museli u samotného objektu HV. Ten byl postaven dodatečně, nebyl tepelně izolován a střechu měl vzhledem ke konstrukci HV koncipovánu jako otevírací – to pro potřeby výměny oběžných kol zařízení. „Léta provozu v agresivním prostředí způsobily korozi skeletu budovy hlavních ventilátorů a veškerého opláštění. Dále se zhoršovaly statické i dynamické parametry těchto strojů a zvyšovaly se vibrace na jednotlivých ložiskách. Netěsnosti budovy zapříčinily problémy s teplotami uvnitř, zamrzalo dokonce regulační ústrojí hlavních ventilátorů. Došlo i ke zvýšení hluku na povrchu v okolí ventilátorovny,“ popsal Firla.

Do konce loňského roku tak v DZ 2 opravili střechu budovy HV, vyměnili opláštění difuzorů, oběžná kola i regulační ústrojí. Podíleli se na tom dodavatelé ve spolupráci se zaměstnanci povrchových služeb vedených Radomilem Ociskem a údržbáři stacionárních strojů s vrchním mistrem Milanem Siekierou. Namontovali i nový diagnostický, monitorovací a řídicí systém HV.

Pro zajištění bezporuchového provozu hlavních ventilátorů jsou nutné i další rekonstrukce. V programu revizí a oprav pro letošní rok máme na duben a květen mimo jiné stanovenu montáž rámků a tlumičových desek hlavních ventilátorů, na červenec úpravu uchycení uzavíracích hradítek a na září až listopad revize elektromotorů. Po opravách očekáváme snížení hlučnosti, což chceme ověřovat měřením,“ přiblížil vedoucí větrání. Zástupci ČBÚ podle něj po lednové kontrole pracoviště konstatovali, že při dodržení harmonogramu oprav nepředpokládají ohrožení provozu HV na severní lokalitě stonavské šachty.

Mohlo by vás zajímat:
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty
Jezero Most bude rájem pro rybáře
Z lomu je třetí největší jezero v ČR