Jáma Doubrava III je opět vtažná

Větrní síť v karvinské části revíru OKD je v podzemí vzájemně propojena cca 135 kilometry důlních chodeb mezi všemi jámami. Foto: OKD

Důlní závod 1 společnosti OKD přistoupil k úpravám ve větrní síti ve své lokalitě Karviná. Tou nejzásadnější byla změna charakteru jámy Doubrava III (DO III) v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové, která se stala po necelých devatenácti letech z výdušné jámy opět jámou vtažnou.

S postupným vydobytím slojí a zmenšováním doubravského dobývacího prostoru z důvodu uzavírání nepotřebných důlních děl dochází postupně ke změně ekvivalentního průřezu dolu. Zvětšuje se odpor dolu a parametry hlavního ventilátoru v jámě DO III přechází do takzvané neověřené části pracovní charakteristiky. Zjednodušeně řečeno, je ohrožena stabilita chodu hlavního ventilátoru vznikem mimořádné události v lopatkovém soustrojí,“ sdělil vedoucí větrání Pavel Molnári.

 

Vzhledem k prioritě, kterou je bezpečné hlavní větrání a předcházení možných rizik spojených s případnou havárií hlavního ventilátoru, padlo rozhodnutí změnit charakter jámy DO III na jámu vtažnou – úvodní – a provoz ventilátoru v ní trvale zastavit. Toto řešení dostalo přednost před výměnou celého ventilátoru za méně výkonný. „Ani tak to ale nebylo snadné a předcházela tomu náročná příprava,“ řekl Molnári.

S ročním předstihem byly zpracovávány projekty, prováděny výpočty a stanovovány harmonogramy prací. Pracovníci úseku větrání museli mimo jiné v dole vybudovat osmnáct regulačních větrních zařízení, šest izolačních větrních objektů a tři izolační výbuchuvzdorné objekty. „Samotnou změnu charakteru jámy jsme pak načasovali tak, aby v té době neběžela těžba v porubech. Využili jsme období mezi dokopáním a rozjezdem dalších porubních bloků,“ pokračoval vedoucí větrání lokality Karviná.

Součástí změn ve větrní síti byla náročná změna otočení větrání i pro porub 140 806, provozovaný v dobývacím prostoru Lazy. „Výdušné větry z pracoviště kolektivu hlavního předáka Zbyňka Rzidkého začaly být vedeny do výdušné jámy ČSA 3, kam jsou nově vyvedeny i výdušné větry z dobývacího prostoru Doubrava u Orlové. S tím souvisí jedno negativum – větrní cesty, které byly v minulosti vtažné, jsou teď výdušné. Osazenstvo dolu si musí zvyknout na to, že tam, kde se pohybovalo ve vtažných, chodívá se nyní ve výdušných větrech,“ upřesnil Molnári.

V lokalitě Karviná se tím změnil počet vtažných jam na pět – jsou to DO III v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové, Jan a TJ 2 v dobývacím prostoru Karviná-Doly I. a jámy TJ 2 a TJ 5 v dobývacím prostoru Lazy. Výdušné jámy zůstaly dvě – ČSA 3 v dobývacím prostoru Karviná-Doly I. a VJ 6 v dobývacím prostoru Lazy. „Vzhledem ke složitosti celé větrní sítě v OKD, která je v podzemí vzájemně propojena cca 135 kilometry důlních chodeb mezi všemi jámami v karvinské části revíru, je vyřazení hlavního ventilátoru v DO III krokem ke zvýšení stability větrání,“ uzavřel Molnári s tím, že změnu zajisté uvítali i lidé žijící v blízkosti uvedené jámy. Ty dříve obtěžoval monotónní hluk hlavního ventilátoru.

Doubrava III byla původně jámou vtažnou. Na výdušnou se ovšem změnila po havárii vtažné jámy Doubrava IV, k čemuž došlo v červenci 1998. Kvůli porušení výztuže se tehdy zhroutila a do obrovského kráteru (cca 65 krát 53 metrů s hloubkou až 36 metrů od povrchu) propadla celá jámová budova včetně těžní věže. OKD posléze provedlo na místě náročnou sanaci terénu, v dole bylo vybudováno několik hrází, které oddělily nebezpečné místo od zbytku důlního pole.