Doba čtení:1 m, 32 s

Statistika2

Celých 77 procent Čechů by podpořilo prolomení těžebních limitů, pokud by to vedlo ke zlevnění tuzemské elektřiny a snížení cen tepla. Celkem 18 procent lidí by zachovalo těžební limity nehledě na tuzemskou cenu elektřiny a tepla. Vyplývá to z průzkumu agentury Phoenix research, který ukázal, že Čechům nesmírně záleží na tom, kolik za tyto služby platí.

To, že většinově Češi považují uhlí za strategickou komoditu potvrzuje výsledek zjištěných odpovědí na dotaz, kdy bylo řešeno definitivní odepsání uhlí za limity a zatopení lomů. Polovina odmítá současné doly zatopit, protože by se tím navždy odepsaly zásoby uhlí, které jsou za limity. Lidé si důležitost strategické suroviny uvědomují. Pouze 18 procent oslovených je ochotno se uhlí za limity jednou provždy vzdát. Místopředseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) Jaromír Franta serveru iUHLI.cz v reakci sdělil, že řadoví občané ČR dali najevo větší zodpovědnost k využívání nerostného bohatství než ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) a celá vláda.

Více než třetina si myslí, že by Česká republika měla být energeticky soběstačná. Zhruba stejně lidí uvedlo, že neví a 27 procent respondentů pak zastává názor, že ČR nemusí být v energetické oblasti soběstačná.

Více než tři pětiny Čechů míní, že po ukončení těžby uhlí by nedošlo k razantnímu nárůstu míry nezaměstnanosti. Zhruba třetina pak neví a zbytek oslovených je přesvědčen o razantním negativním dopadu na českou zaměstnanost v situaci případného ukončení uhelné těžby.

Celkem 56 procent lidí zastává názor, že uhelné dolování významně poškozuje životní prostředí. Opak si myslí 26 procent a zbývající oslovení nevědí.

Pět procent občanů by prolomilo limity těžby, pokud by to vedlo ke zvýšení zaměstnanosti v oblasti těžby. Více než polovina neví a dvě pětiny by limity neprolamovaly, nehledě na příslib nárůstu zaměstnanosti v místě uhelné těžby.

Internetový průzkum agentura Phoenix research provedla od 14. ledna do 15. února na vzorku 1022 respondentů.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa