V Bílině řádí unikátní bestie

Jediným výrobcem kompaktních rýpadel u nás jsou Uničovské strojírny. Foto: SD

Jediné kompaktní kolesové rýpadlo provozované v České republice začišťuje od roku 1995 hlavu uhelné sloje na 6. skrývkovém řezu lomu Bílina. Bezvýsuvový kompakt K 650.3/K 108 na první pohled upoutá svými malými rozměry a v poměru s nimi velkou výkonností. Omezené dosahové možnosti nejmenšího rýpadla kompenzuje speciálně pro tyto účely určený pásový vůz PV 2400.1 s drtičem ve střední stavbě.

Německo, jako tradiční přední výrobce technologických zařízení pro povrchové doly, se pyšní tím, že už v 60. letech minulého století vyvinulo první kompaktní kolesové rýpadlo včetně příslušného technologického řešení, a to pro USA. Později se kompaktní rýpadla rozšířila tak, že slouží doslova ve všech světadílech, napsaly Hornické listy.

Dnes představují tyto stroje silný mezinárodní tržní potenciál a jejich produkcí se zabývají nejen německé strojírenské firmy, které tak vytvářejí kompletní nabídku pro dobývání uhlí i jiných nerostů v nejrůznějších báňsko-geologických podmínkách. Kompaktní rýpadla se osvědčila a vhodně doplňují velkostrojovou technologii. Díky vysokému stupni standardizace a modularizace se jejich provozní hmotnost pohybuje mezi 50 a 1 650 t, výkonnost mezi 500 až 5 000 m3/h. Výložník může mít délku od 6 do 28 m.

Čtěte také:
V lomu Jiří mají opravený velkostroj KU 800
Německou energetiku zachraňuje uhlí

Největší výrobce kompaktních kolesových rýpadel ThyssenKrupp Fördertechnik nabízí v současné době až 9 typů řady S a řady C. Kromě evropských uhelných povrchových dolů našla jeho kompaktní rýpadla uplatnění například i v Kazachstánu nebo Číně. Největší kompaktní kolesové rýpadlo na světě dodala nedávno firma Sandvik (dříve Voest Alpine) hnědouhelnému povrchovému dolu Bükkábrányi v Maďarsku. Stroj má hmotnost 1 650 t, 28metrový výložník, koleso o průměru 12 m a celkový instalovaný výkon pohonů 3 500 kW.

Uničovské strojírny – jediný tuzemský výrobce kompaktních rýpadel

Uničovské strojírny (od roku 1993 Unex, a.s) jsou dlouholetým tradičním výrobcem kolesových rýpadel. Strojírenský komplex v Uničově vznikal od konce 40. let minulého století jako pobočka plzeňských Škodových závodů. Brzy došlo k jeho osamostatnění a dynamickému rozvoji vlastní konstrukční kanceláře a montážního provozu. Nosné typy výrobního programu představovala kolesová rýpadla původní konstrukce řady K 300, KU 300 a KU 800, která jsou využívána nejen ve všech českých hnědouhelných společnostech, ale i v zahraničí. O tom, že typová škála uničovských rýpadel byla opravdu široká, svědčí typ K 2 000 nebo právě představovaný kompakt K 650.3/K 108.

Na konci 80. let konstruktéři v Uničově pružně reagovali na v Evropě panující trend obliby kompaktních dobývacích strojů. První z řady byl typ K 650, dalšími plánovanými typy měly být K 630 a K 900, oba už s výsuvným nakládacím výložníkem a podpěrným vozem. Protože se pro tyto kompakty nenašlo využití, zůstalo pouze u projektové dokumentace.

Sokolovská anabáze skončila v Jakutsku

První kompaktní rýpadlo vyrobené Uničovskými strojírnami bylo v roce 1991 K 650.1, postaveno v sokolovském revíru. Během jednoho roku se ve velkolomu Jiří podrobilo náročným zatěžkávacím zkouškám. Těžilo skrývku i uhlí v páru s pásovým vozem PVZ 2 500. Zkušební provoz byl v režii výrobce, posádku však tvořili zkušení místní pracovníci. I když všechny nadchla vysoká výkonnost a velká rypná síla, která obstála i ve zdejších skrývkových řezech s těžko rozrušitelnými pelokarbonátovými proplástky, nerozšířil prototyp kompaktního rýpadla po skončení ověřovacího provozu počet uničovských velkostrojů (KU 300, KU 800) v Sokolovské uhelné. Stroj byl snadno demontován, což je jedna z předností kompaktních rýpadel, a vydal se na dlouhou cestu. Své definitivní působiště našel až v ruském Jakutsku, městě Mirnij, pro potřeby společnosti Jakutalmaz dobývající rudy a diamanty. Kromě expertů z Uničova se do Jakutska vydal i sokolovský řidič stroje, který tam zhruba půl roku zaučoval ruské posádky.

K 650.3/K 108

Ačkoliv se podle výrobního čísla jedná o třetí exemplář tohoto typu rýpadla, ve skutečnosti byly vyrobeny jen dva kusy. K 650.3/K 108 bylo zkompletováno v roce 1994 na montážním místě Jana. V lednu 1995 se začalo se zkušebním provozem v Dolech Bílina. Kromě výrazně menších rozměrů (délka od středu kolesa na konec nakládacího výložníku činí jen 42 m, výška střední stavby pak pouhých 15,5 m) je charakteristickým rysem stroje také velké koleso, které má průměr 8,8 m. Pro zdvih kolesového a nakládacího výložníku jsou místo klasického lanového kladkostroje použity hydraulické válce.

Malé dosahové parametry rýpadla výrazně ovlivňovaly výkonnost K 650.3/K 108, a to především neprovozními časy spojenými s manipulacemi stroje a přestavbami DPD. Proto bylo v roce 1999 kompaktní rýpadlo doplněno pásovým vozem PV 2 400.1, který se stal ideálním mezičlánkem při dopravě těženého materiálu mezi rýpadlem a dálkovou pásovou dopravou a značně zefektivnil těžbu. Zároveň se na PV 2 400.1 drtí těžený materiál dvourotorovým drtičem umístěným ve střední stavbě PV. Nasazením PV 2 400.1 se podstatně rozšířily dosahové parametry s možností využití víceřezové technologie dobývání.

Dalším problematickým místem byl původní elektromechanický pohon kolesa (1 x 400 kW). V letech 1995 – 2000 docházelo k opakovaným poruchám a výměnám převodových skříní, proto byla v roce 2000 výrobcem provedena rekonstrukce pohonu na hydropohon (2 x 250 kW). K 650.3/K 108 se tak stalo prvním kolesovým rýpadlem opatřeným hydrostatickým pohonem kolesa (nepočítáme-li provoz hydropohonu turasu na rekonstruovaném vítkovickém korečkovém rýpadle RK 400 na tehdejším Palivovém kombinátě; také u skládkových strojů KSS 4 000/3 500 na DNT je použit hydropohon kolesa).

Pohon kolesa K 650 tvoří hydraulický agregát a hydromotory. Agregát je umístěn na střední stavbě a pohání dvě axiální regulační čerpadla s elektrohydraulickou regulací. Objem olejové nádrže hydropohonu je 800 l. Hydraulická kapalina se prostřednictvím rozvodu dostává od agregátu až ke dvěma hydromotorům. Ty jsou umístěny na převodové skříni kolesa, kterou pohánějí. Vlivem těžkých dobývacích podmínek se začaly na rýpadle objevovat praskliny v ocelové konstrukci. Došlo dokonce k prasknutí levého nosníku protizávaží. Pro zvýšení tuhosti konstrukce byla dceřinou společností SD – 1. strojírenská v roce 2009 provedena oprava vetknutí sloupů otočného svršku a nově vyroben a namontován příčník horní stavby.

Technické parametry K 650.3/K 108

Průměr kolesa 8,8 m
Počet/objem korečků 14/500 l
Teoretická výkonnost 1 850 m3/hod
Výškový dosah 14,7 m
Provozní hmotnost 564 t
Instalovaný výkon 1 391 kW

Charakteristické rysy K 650.3/K 108

  • malé rozměry a nízká hmotnost
  • velký průměr kolesa poháněného hydromotory
  • zdvih kolesového a nakládacího výložníku pomocí hydraulických válců

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
VIDEO: Uhněte z cesty, jde uhelný obr