Doba čtení:2 m, 45 s
Liberecký kraj má s dotacemi na výměnu kotlů za ekologičtější několikaleté zkušenosti, první dotace rozdělil v roce 2016. Ilustrační foto: viadrus.cz

Až 63 milionů korun na výměnu starých kotlů plánuje poskytnout Jihomoravský kraj nízkopříjmovým domácnostem. Sběr žádostí o dotace začne 1. srpna, záměr musí ještě ve středu schválit radní, řekl na tiskové konferenci krajský radní Jan Zámečník (KDU-ČSL).

Aby lidé dotaci získali, budou muset splnit jednu ze stanovených podmínek. „Buď musí členové domácnosti pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo žadatel či některý ze členů domácnosti, která žádá, od roku 2022 pobírá příspěvek na bydlení. Přičemž není nutné, aby jej pobíral celou dobu,“ řekl Zámečník. Součástí žádosti musí být také například fotodokumentace starých zařízení.

Podle Zámečníka používají lidé na jižní Moravě ještě několik stovek kotlů, které bude potřeba vyměnit. Vyhrazená částka by podle propočtů kraje měla vystačit zhruba na 400 projektů. Výše podpory, kterou může žadatel od kraje dostat, se odvíjí od druhu nového kotle, nejvíce je to však 95 procent výdajů na nové zařízení. „Obzvláště pro starobní důchodce by mohlo být těžké vyplnit žádost, s čímž také počítáme. Není proto problém, obrátit se kdykoli na zaměstnance krajského úřadu, nebo si domluvit schůzku,“ doplnil Zámečník.

Od roku 2014 dostalo v Jihomoravském kraji dotace na kotle téměř 4500 žadatelů dohromady za 491 milionů korun. Zákaz topit plynovými kotli, které nepatří aspoň do třetí emisní třídy, začne platit v roce 2024.

Aktivisté chtějí konec uhlí, i když není náhrada

Liberecký kraj získal z ministerstva životního prostředí (MŽP) dalších 65 milionů korun na páté kolo takzvaných kotlíkových dotací. Stejně jako ve čtvrtém kole mohou o dotaci žádat jen domácnosti s nízkými příjmy a domácnosti seniorů, žádosti začne úřad přijímat v pondělí 4. září. Na dnešním jednání krajského zastupitelstva to řekl radní pro rozvoj Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj). Získat mohou zájemci až 95 procent peněz potřebných na výměnu kotle za ekologičtější.

Na rozdíl od minulých výzev už nebude možné žádat dotace na výměnu starého kotle za nový plynový,“ doplnil krajský radní pro rozvoj Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj). Dotaci bude podle něj možné získat na kotel na biomasu, kde může žadatel dostat až 130.000 korun, ještě o 50.000 korun víc je možné žádat na pořízení tepelného čerpadla. Nízkopříjmové domácnosti mohly o dotace poprvé žádat loni, kraj tehdy dostal 607 žádostí, podporu získalo 526 projektů.

Liberecký kraj má s dotacemi na výměnu kotlů za ekologičtější několikaleté zkušenosti, první dotace rozdělil v roce 2016, od té doby podpořil výměnu více než 5000 kotlů a na dotacích rozdělil bezmála 590 milionů. Zatímco v prvním kole kotlíkových dotací žádalo přes 40 procent zájemců příspěvek na pořízení kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, v dalších kolech už byl největší zájem o tepelná čerpadla. V posledních dvou kolech už o dotace na tepelné čerpadlo žádalo 60 procent zúčastněných.

Po zkušenostech z prvních kol, kdy se u krajského úřadu tvořily velké fronty, které provázely i potyčky žadatelů, je možné žádosti o dotace z programu podávat jenom elektronicky. Žádost musí zájemce vyplnit a odeslat prostřednictvím webové stránky kraje. Do deseti dnů pak musí lidé doplnit písemné podklady k žádosti, a to buď osobně na podatelně úřadu, nebo datovou schránkou. Na výměnu kotle mají lidé dva roky od schválení dotace.