Doba čtení:2 m, 8 s
Důl Darkov, vagony s uhlím. Foto: OKD

Černouhelná společnost OKD letos vytěží méně uhlí než loni a vyrazí méně chodeb, tomu musí odpovídat počet zaměstnanců. Situace na černouhelném trhu se nelepší, ceny zůstávají velice nízké. OKD tak nemá jinou cestu, jak přežít a fungovat v budoucnosti, než zvýšit efektivitu a produktivitu práce. Časopisu Horník to řekl ekonomicko-personální ředitel OKD Jan Jurášek.

Nálada na černouhelném trhu je podle něj nadále velmi špatná. Ceny koksovatelného i energetického uhlí zůstávají velice nízko a podle expertů se v nejbližší době výrazněji nezvednou. To pochopitelně působí problémy těžařům po celém světě. Za poslední tři roky došlo k zavření velkého množství černouhelných šachet. „Ceny, za které uhlí prodáváme, se navíc v současnosti netvoří u nás v regionu, ale spíše mezi Austrálií, Čínou a Japonskem,“ upozornil.

Jurášek dodal, že firma naopak může ovlivnit své náklady. Proto prochází OKD, kterou vlastní firma NWR, od poloviny roku 2013 komplexní restrukturalizací, aby situaci ustála. „Ano, pro někoho to může být velmi nepříjemné a mít na něj nepříznivé dopady, ale jiná cesta k přežití, než je zvýšení efektivity a produktivity na jedné straně a snížení nákladů na straně druhé neexistuje. Úspory procházejí celou společností s výjimkou bezpečnosti. Tam šetřit nemůžeme a nechceme, protože zdraví lidí je pro nás naprostou prioritou,“ zdůraznil manažer.

Jurášek potvrdil, že firmu ke konci dubna opustí v rámci organizačních změn 250 lidí. „Ale musíme na to podívat také z druhé stránky. Odejde 250 lidí, ale více než 10.000 dalších bude mít nadále zajištěnou práci. Ale nechci to zlehčovat. Pro nikoho není jednoduché, když přijde o práci. Proto jsme se snažili k tomu přistupovat s rozvahou a odpovědně. A chtěli bychom odcházejícím zaměstnancům pomoci při hledání nového uplatnění, třeba programem Nová šichta, v rámci kterého spolupracujeme s dalšími významnými zaměstnavateli v regionu,“ poznamenal.

Většina zaměstnanců, s nimiž se OKD na odchodu dohodne, odchází s odstupným navýšeným nad výši danou zákoníkem práce a vyšší kolektivní smlouvou o další dvojnásobek měsíčního platu. Zeštíhlování OKD se nevyhne ani dodavatelům. „Máme detailní rozbor jejich počtu a probíhají jednání s vedením firem o jejich snížení. Předpokládám, že nás v letošním roce opustí několik stovek pracovníků externích firem,“ uvedl Jurášek.

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích.