Doba čtení:1 m, 24 s
Společnost otevřela ve Chvaleticích informační kancelář pro veřejnost. Ilustrační foto: wikipedia.org Josef Podzimek

Kanadská společnost Euro Manganese (EMN) plánuje těžbu manganu ve Chvaleticích, kde chce zároveň vybudovat i továrnu na jeho zpracování. Zásoby se odhadují na milion tun v ceně zhruba 40 miliard korun.

Firma resp. její dceřiná společnost Mangan Chvaletice získala již v roce 2015 veškerá potřebná průzkumná a vrtná povolení a licenci. V létě roku 2016 provedla společnost EMN rozsáhlé základní studie životního prostředí včetně sběru fauny, flóry, hydrologie, klimatu, kvality ovzduší, využívání půdy a sociálně-ekonomických údajů. Předpokládá se, že v nadcházejících měsících bude dokončena hydrogeologická studie a místní model podzemní vody.

Čtěte také:

Navštivte nové muzeum elektroenergetiky
Uhlí místo turistů na Moldavské dráze

V dubnu 2018 bylo společnosti uděleno předběžné povolení k těžbě, které ji dalo právo zahájit fázi hodnocení projektu v oblasti životního prostředí. Předběžné povolení k těžbě je předpokladem pro posouzení vlivů na životní prostředí a představuje jeden z klíčových kroků k povolení celého projektu.

Plánování a příprava žádosti společnosti o posuzování vlivů na životní prostředí byla zahájena nedávno, s cílem předložit popis projektu a oznámení na počátku roku 2019 a krátce poté předložit také žádost o posouzení vlivů na životní prostředí. EMN již Chvaleticích také společnost otevřela svou informační kancelář pro veřejnost.

Podle odhadu těžařů by se mohl mangan těžit po dobu 25 až 30 let. Česká geologická služba uvedla, že v místě je teoreticky možné vytěžit až jeden milion tun manganu, což při současných cenách na burze představuje téměř 40 miliard korun.

Mohlo by vás zajímat:
Z Dolu Bohumír je hornické muzeum
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj