Kolektivní smlouva umožní růst mezd až o 10 procent

Předseda Sdružení hornických odborů Jiří Waloszek. Foto: odbory-sho.cz

Vedení OKD očekává, že plán tržeb za loňský rok překoná o více než 40 procent. Zda se firma podělila o dosažené úspěchy i se zaměstnanci a jak probíhalo kolektivní vyjednávání, prozradil v rozhovoru pro magazín Horník Geolog Naftař předseda Sdružení hornických odborů a druhý místopředseda OS PHGN Jiří Waloszek.

Jaké jste měli představy a podařilo se vám je naplnit?

Na vyjednávání jsme se připravovali dlouho a již zkraje října jsme zaměstnavateli předložili náš návrh dodatku kolektivní smlouvy. Za situace, kdy strmě roste inflace, bylo pro naše odborové sdružení stěžejní vyjednat navýšení mezd do mzdových tarifů. Po několika vyjednávacích kolech došly vyjednávací týmy odborů a zaměstnavatele ke shodě. Zaměstnancům v OKD se přidá šest korun na hodinu. Pokud i letos dosáhneme dobrých hospodářských výsledků, zaměstnavatel vyplatí čtvrtletní odměny až do jedenáctinásobku průměrné denní mzdy zaměstnance. Vyjednali jsme rovněž navýšení nočního příplatku, který je v OKD dlouhodobě nízký, a to o jednu korunu na celkových deset korun. Dohodli jsme rovněž, že pokud dojde letos z důvodu útlumu těžby k propouštění kvůli nadbytečnosti, budou odcházet zaměstnanci za stejných podmínek a se stejným sociálním programem, jako zaměstnanci převedeni do státního podniku Diamo v roce 2021, kteří byli následně propuštěni.

O kolik si horníci v roce 2022 skutečně polepší?

Po sečtení všech dojednaných výhod si zaměstnanci OKD v letošním roce mohou na mzdách přilepšit až o deset procent, z toho čtyři procenta půjdou do mzdových tarifů. Jsme rádi, že se vyjednávání o růstu mezd podařilo uzavřít ještě v roce 2021.

Hovoří se o útlumu těžby v OKD již v letošním roce. Znáte konečný termín?

Konkrétní rozhodnutí zatím nepadlo. Tedy ani o případném ukončení těžby černého uhlí na konci letošního roku, nebo v prvním čtvrtletí roku příštího. K ukončení těžby to ale vše směřuje, protože přípravné práce na prodloužení těžby v Dolech ČSM za horizont roku 2022 se neprovádějí ani nechystají.

V jaké situaci se Sdružení hornických odborů nyní nachází?

V našem odborovém sdružení je momentálně sdruženo 9 základních organizací. Mimo předsedů základních organizací z OKD a Diamo s.p., jsou to předsedové ZO z Heimstaden a AWT. Někteří   předsedové   organizací   působících v OKD vztáhli na počátku loňského roku po převodu zaměstnanců působnost i do státního podniku Diamo, kde kolektivně vyjednávají pro své převedené členy.

Jaké je hlavní téma pro SHO v letošním roce?

Jednoznačně konec těžby v OKD a jak útlum dopadne na zaměstnance. Ukončením těžby bude většina stávajících zaměstnanců převedena pod státní podnik Diamo, kde část zaměstnanců bude zajišťovat práce spojené s útlumem Dolu ČSM a zbylí budou propuštěni pro nadbytečnost. Důlní společnost OKD zaměstnává v současné době kolem 2700 kmenových pracovníků a podle mých informací pět set až sedm set z nich by mělo zůstat pracovat v Diamu. Celkem bude pro nadbytečnost propuštěno kolem dvou tisíc pracovníků. Počátkem loňského roku skončilo v OKD pro nadbytečnost 1700 zaměstnanců, na které se rovněž vztahoval sociální program.

Jak za situace, kdy utlumované doly přešly i s částí zaměstnanců pod Diamo, funguje odborové sdružení?

Sdružení hornických odborů jako takové v Diamu nepůsobí, na rozdíl od základních organizací utlumovaných dolů z OKD sdružených v SHO. Jsem také předsedou jedné ze základních organizací, které vztáhly působnost pod Diamo a z této pozice mohu vyjednávat, ale nikoliv jako předseda SHO. V současné době v Diamu působí čtyři odborové organizace z OKD sdružené v SHO, a to z utlumovaných dolů Paskov, ČSM, Karviná a za povrchové provozy.

To je dost nepřehledná situace. Bude mít nějaké řešení?

Momentálně je to tak, že jsem hlavním vyjednavačem za uvedenou skupinu čtyř organizací v Diamu, ale každá z nich podepisuje dodatky ke kolektivní smlouvě za svou organizaci. Jak to bude do budoucna se ukáže s úplným ukončením těžby v OKD a převedením zbylé části zaměstnanců pod Diamo.

Pro upřesnění, dojednaný dodatek podnikové kolektivní smlouvy se vztahuje pouze na zaměstnance OKD?

Přesně tak.

Odborové organizace utlumovaných dolů, které už působí pod Diamem, musí samostatně vyjednávat vlastní kolektivní smlouvy?

Odštěpný závod Darkov a ostatní závody Diama vyjednávají spolu. Hlavními vyjednavači jsou předseda Sdružení odborových organizací při Diamo Geam Dolní Rožínka Bohdan Štěpánek a já za odštěpný závod Darkov. Vyjednávání o růstu mezd je momentálně pozastaveno z důvodu, že není schválen státní rozpočet a není jasné o výši dotace ze státu pro státní podnik Diamo. Jednání   budou   pokračovat v letošním roce.