Jsem rád, že mohu prolomit…

Doba čtení:1 m, 5 s

komentare_iuhli_pix

Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) začal svoji páteční tiskovou konferenci, na které novinářům představil varianty prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji, freudovským přeřeknutím. „Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že mohu prolomit… “ Vzápětí se opravil. „Jsem velmi rád, že mohu promluvit na téma prolomení těžby uhlí…“

Na tiskové konferenci byla hojná účast novinářů, kteří čekali nějaký posun v problematice další těžby uhlí v severních Čechách. Nestalo se. Mládek pouze znovu představil všechny čtyři varianty, které předloží vládě. A vyjmenoval jejich výhody a nevýhody. Z onoho přeřeknutí lze ale odvodit, že varianty jsou vlastně jenom tři, a že se limity prolomí.

Zatím to vypadá, že shoda panuje na prolomení limitů těžby na lomu Bílina, kde těží Severočeské doly, což je dceřinná společnost polostátní firmy ČEZ. Tam se totiž nemusí bourat žádné domy, nikdo tam nebydlí a starostové Mariánských Radčic, Braňan a Bíliny nejsou v zásadě proti.

Složitější je to u zbylých dvou variant, které počítají s bouráním domů v Horním Jiřetíně a rozšířením těžby na lomu ČSA. Úplné prolomení požadují odbory. Horníci plánují demonstraci před budovou ministerstva. Nyní se láme chleba. Jak ale říkal ministr Mládek, rozhodující slovo bude mít premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a ministři. Sobotka zatím říká, že je proti jakémukoli bourání lidských sídel kvůli uhlí. Uvidíme koncem března.

Jaroslav Průcha