Doba čtení:1 m, 23 s
Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Foto: hnutikoa.cz

Karlovarský kraj a obce a města na Sokolovsku budou spolupracovat na přeměně hospodářství regionu po těžbě uhlí. Připravují memorandum, ve kterém se zavážou ke společnému postupu a řešení konkrétních potřeb Sokolovska. Podle hejtmana Petra Kulhánka (za STAN) by to mělo vést k efektivnějšímu využití prostředků, které Karlovarský kraj může čekat z dotačních programů, zejména z evropského operačního programu Spravedlivá transformace.

V rámci transformace Karlovarského kraje v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí bylo identifikováno území Sokolovska jako to nejvíce postižené útlumem. Zahrnuje to 21 obcí včetně Sokolova. A my bychom rádi přizpůsobili i jednotlivé výzvy a aktivity možnostem realizace projektů obnovy právě na tomto nejpostiženějším území. Proto jsme navrhli ve spolupráci s městem Sokolov, aby těch 21 obcí se sdružilo v memorandu, kde bude koordinován jednotný postup ke specifikaci projektových záměrů, které mohou být realizovány a které nejlépe naplňují potřeby tohoto území,“ uvedl Kulhánek.

Senátor: Nahraďme uhlí čistším uhlím

Na Sokolovsku je v současné době centrum těžby hnědého uhlí, která má ale postupně končit. A své projekty připravují jak obce, tak třeba i sdružení obcí, Karlovarský kraj nebo i firmy, které zde působí. Kulhánek uvedl, že řada záměrů se netýká jen jedné obce, ale má přesah i do okolí. I proto by bylo vhodné úsilí koordinovat tak, aby se projekty navzájem nepřekrývaly, ale naopak společný postupem dosáhly maximální účinnosti v transformaci regionu.

V současné době zastupitelstva jednotlivých obcí schvalují znění memoranda. Nakonec jej schválí Karlovarský kraj. Podle dohody na sokolovské radnici vznikne koordinátor, který bude mít na starosti komunikaci s obcemi a dalšími možnými žadateli o dotace.