Doba čtení:2 m, 18 s
Náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Pavel Bělobrádek uvedl, že Královéhradecký kraj trvá na tom, aby elektrárna nedostala výjimku z emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku na dobu, pro kterou ji Krajský úřad Kraje Vysočina udělil. Foto: wikipedia.org

Královéhradecký kraj nesouhlasí s rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, který povolil na následujících šest a osm let výjimku z emisních limitů společnosti Elektrárny Opatovice. Kraj podá proti rozhodnutí vysočinského krajského úřadu odvolání, řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

V červnu se na odmítnutí této doby pro výjimku usnesli krajští zastupitelé. Kraj požaduje, aby elektrárna co nejdříve přešla z uhlí na zemní plyn, nebo plnila závěry o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zdroje, dříve než do šesti, respektive osmi let.

Čtěte také:
EPH končí s uhlím ve Velké Británii
Křetínského EPIF vydělal miliardy

Nadále trváme na tom, aby opatovická elektrárna nedostala výjimku z emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku na dobu, pro kterou ji Krajský úřad Kraje Vysočina udělil. Jelikož vysočinský krajský úřad nezohlednil náš požadavek o zkrácení této doby, proti jeho rozhodnutí se odvoláme,“ uvedl Bělobrádek.

Krajský úřad Kraje Vysočina ve svém rozhodnutí schválil upravený návrh opatovické elektrárny na etapizaci přechodu části kotlů z uhlí na plyn, případně o úpravu stávající technologie, a to na dobu šesti a osmi následujících let.

Požádali jsme vysočinský krajský úřad, aby zohlednil sociální, environmentální i ekonomické dopady, které by mohly zapříčinit odložení investic do nových kotlů, ale i zvýšení cen elektřiny a tepla pro koncové odběratele a také nerentabilitu dalšího provozu elektrárny. Zároveň s tím ale nesouhlasíme, aby výjimka z emisních limitů pro Elektrárny Opatovice byla v takové délce,“ uvedl Bělobrádek.

Letos v únoru kraj obdržel oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje o pokračování řízení a seznámení s podklady ve věci udělení výjimky z emisních limitů pro výrobu elektřiny a tepla opatovickou elektrárnou. V březnu ministerstvo životního prostředí rozhodlo o podjatosti pardubického krajského úřadu a spis postoupilo Krajskému úřadu Kraje Vysočina k vedení řízení a rozhodnutí. V dubnu vysočinský krajský úřad vyzval společnost Elektrárny Opatovice k doplnění žádosti o udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro znečišťující látky oxidů dusíku a pro rtuť a řízení přerušil do 31. května 2021.

Začátkem června Královéhradecký kraj obdržel oznámení o pokračování řízení s možností se vyjádřit, což kraj učinil v termínu. Rozhodnutí o výjimce vydal Krajský úřad Kraje Vysočina 27. srpna a předal ho Královéhradeckému kraji a dalším účastníkům řízení.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem, která je v Pardubickém kraji, zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem jde asi o 61.000 domácností, nemocnic, škol a podniků. Vyrábí rovněž elektřinu. Opatovickou elektrárnu provozuje skupina Energetický a průmyslový holdingu (EPH).