Doba čtení:1 m, 8 s
Elektrárna Chvaletice. Foto: Wikipedie

Lesy České republiky požadují po Elektrárně Chvaletice náhrady škod způsobených imisemi ze spalování hnědého uhlí na lesních porostech ve vlastnictví státu. U soudu je v současnosti 15 typově shodných žalob, které státní podnik na elektrárnu podal. Celkově požaduje více než šest milionů korun plus úroky z prodlení. ČTK to sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

„Lesy ČR vše dokládají znaleckými posudky znalců zapsaných v seznamu znalců či výzkumnými projekty,“ uvedla Jouklová. Podle státního podniku elektrárna poškozuje imisemi lesy téměř v celé zemi.

Elektrárna Chvaletice spolu s Elektrárnou Opatovice patří k největším znečišťovatelům životního prostředí v Pardubickém kraji. V posledních letech se jim ale daří snižovat produkci oxidu uhličitého. Ve chvaletické elektrárně z 3,376 milionu tun v roce 2012 klesla do roku 2013 na 3,020 milionu tun. Do konce roku 2016 chce elektrárna modernizovat první dva bloky, náklady odhaduje zhruba na miliardu korun. Sníží se tím emise oxidů dusíku a prachových emisí. Do roku 2020 by měly být kompletně zrekonstruovány všechny čtyři bloky s instalovaným výkonem 200 megawattů.

V jednom sporu již Lesy ČR pravomocně uspěly. Elektrárna jim nejdříve zaplatila ještě před podáním žaloby 313.000 korun, což byla jen část požadované sumy. Spor proto řešil soud, který rozhodl o zaplacení dalších téměř 172.000 korun, které elektrárna uhradila v prosinci 2012.