Lidé odmítají kontroly kotlů

Ilustrační foto: Imagio.cz

Více než polovina respondentů ankety Teplárenského sdružení je proti tomu, aby veřejné orgány měly ze zákona právo vstupovat do soukromých obydlí za účelem kontroly paliv používaných ve zdrojích tepla. Jde například o odebírání vzorků z topenišť či komínů. Své soukromí berou jako nedotknutelné.

Zhruba třetina by s kontrolami souhlasila, ale jen výjimečně při podezření, že jsou spalována nepovolená paliva, například domovní či jiné odpady. Celkem 15 procent hlasujích je pro pravidelné kontroly použivaných paliv ve zdrojích tepla, ukázala anketa Teplárenského sdružení.

TS ČR anketa kotle                                                              Zdroj: TS ČR