Lidé se bojí likvidace Paskova

Likvidace Dolu Paskov bude znamenat zvýšení intenzity kamionové dopravy v okolí. Foto: OKD

Obyvatelé dvanácti obcí kolem dolu Paskov se vyjádřili k ukončení těžby. V rámci procesu EIA podali připomínky na veřejném projednávání.

Obyvatelé z okolí dolu mají obavy z nejrůznějších věcí, nejčastěji z navýšení intenzity dopravy, zejména kamionové. Právě kamiony totiž mají převážet materiál, kterým bude zasypávány šachty ve Staříči i v Chlebovicích. Kamiony budou vozit hlušinu a z části také cementopopílkovou směs, kterou budou zasypávány plynové jámy. Na dotčených trasách půjde o navýšení počtu kamionů až o několik desítek denně, uvedla Česká televize.

Čtěte také:
Bitva o uhelné miliardy vypukne v červnu
Jaký osud čeká důl Frenštát?

Další obavy mají lidé třeba z poklesu půdy, k té bude podle zpracovatele studie docházet ještě dalších 5 let, nejvíc ale vždy o 30 centimetrů. Společnost OKD potvrdila, že všechny škody na majetku a domech, u kterých bude dokázáno, že jde o následky důlní činnosti, budou vypořádány a vypořádávány ještě dalších 10 let.

Zajímavé jsou ale třeba i obavy některých podnikatelů, kteří působí v areálu bývalého Dolu Paskov a jsou tady napojeny na kanalizaci, která vede na takzvané prádlo, tedy místo, kde se pralo uhlí. Tuto kanalizaci doteď provozuje společnost OKD, která už ji ale potřebovat nebude. A není vyjasněno, kdo provozování kanalizace převezme.

Etapy likvidace dolu budou celkem tři. Nejprve proběhne vyklizení dolu, ať už jde materiál či nejrůznější zařízení a prostředky, které sloužily k těžbě. Druhá etapa bude zahrnovat samotný zásyp materiálem šachet. Třetí etapa se pak bude týkat zbourání některých objektů v rámci těch šachet, které už nebudou moci být využívány pro jiný účel.

Studie EIA by mělo být hotova nejpozději do poloviny tohoto roku, zdržet ji však mohou odvolání. Poté bude muset společnost OKD zažádat o povolení likvidace těžby báňský úřad. Kdy tak faktická likvidace začne, je v tuto chvíli velmi těžké odhadovat.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech