Doba čtení:1 m, 16 s
Vytápění zvyšuje úroveň znečištění v podstatě v celém kraji plošně. Je to dáno zastaralými kotly a hustotou obyvatelstva. Foto: wikipedia.org

Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na Ostravsku ukončili dvouletý výzkum založený na rozsáhlém měření znečištění ovzduší. Výsledky ukázaly, že hlavní podíl na špatné kvalitě vzduchu nemá průmysl, ale vytápění domácností.

„Většina populace Ostravska je nepochybně vystavena největšímu zdravotnímu riziku z ovzduší vlivem svého vytápění v domácnostech,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy výzkumník kvality ovzduší ČHMÚ Radim Seibert.

Co přesně u vytápění domácností za takto velké znečištění může? Naše regionální vytápění je určitě výrazně jiné oproti zbytku České republiky. To je dáno tradiční závislostí na uhelných palivech – podle našich výsledků je nejproblematičtější vytápění uhlím, ale i biomasou. Obecně je to dáno zastaralými kotly a hustotou obyvatelstva,“ vysvětlil Seibert.

Aktivisté požadují nesmysly. A je jim to jedno

Průmysl má oproti vytápění domácností spíš lokální efekt – do jednotek kilometrů. „Znečištění zvyšuje, ale je to opravdu záležitost jen okolí největších, zejména hutních podniků – Liberty Ostrava, Třinecké železárny, Koksovna Svoboda. Vytápění zvyšuje úroveň znečištění v podstatě v celém kraji plošně,“ popsal hlavní rozdíl Seibert.

Ten zároveň upozorňuje, že i když budou koksárenské zdroje provozovány nejlépe, jak to jde, nebudou schopné dosáhnout imisního limitu. „Z podstaty to ta technologie neumožňuje. Ale je rozdíl, jestli budeme mít dva nanogramy škodlivin, nebo deset. Rizika rozhodně klesnou. Měli bychom se tedy zaměřit na co nejlépe provedenou údržbu a obsluhu koksárenských baterií v našem regionu,“ vysvětlil výzkumník.