Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v ČR úspěšně pokračuje

Práce na odstranění tzv. nadbilančních kalů probíhají od listopadu 2017. Foto: hornicky-klub.cz

K 31. 12. 2019 firma AVE CZ odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě dle plánu celkem 30 tisíc tun upravených kalů k ekologické likvidaci. Na zbývající množství má čas do konce roku 2020.

„V posledních měsících byly odvezeny z areálu lagun tisíce tun upravených kalů a stanovený plán se podařilo splnit, dokonce i mírně překročit. Celkem bylo loni odvezeno 30 755 tun. Pro dokončení odstranění tzv. nadbilančních kalů z areálu lagun zbývá pro tento rok odvézt 46 745 tun. Pokud zhotovitel dodrží odvozy kalů tak, jak probíhaly v posledních 2 měsících předchozího roku, můžeme očekávat splnění konečného termínu,“ uvedl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, který na realizaci projektu dohlíží.

Čtěte také:
Z ropných kalů bude i stavební materiál
Sokolovská uhelná vyrobí elektřinu z dehtových kalů

Úprava ropných kalů vápněním na lokalitě skončila na konci roku 2018 a s tím také ustal zápach, který po mnoho let obtěžoval okolí. Odstranění kalů probíhá postupně podle Prováděcí smlouvy a v souladu se zákonem o odpadech, a to buď formou uložení na skládky, nebo energetickým využitím v zařízení tlakové plynárny společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové, kde z nich ve směsi s hnědým uhlím vyrábí teplo a elektřinu. Upravené kaly se přepravují ve speciálních kontejnerech.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství se v Prováděcí smlouvě zavázala, že dodrží konečný termín odtěžby, vymístění a odstranění tzv. nadbilanščních kalů do konce prosince 2020 i celkový objem tzv. nadbilančních kalů ve výši 91 562 tun. Finanční rámec pro tuto část sanace lagun je 453 milionů korun (bez DPH). Následovat bude sanace kontaminovaných zemin, kterou připravuje a řídí Ministerstvo financí.

Práce na odstranění tzv. nadbilančních kalů probíhají od listopadu 2017, a to za podmínek, které stanovilo Ministerstvo životního prostředí ve svém „Souhlasném závazném stanovisku“ k záměru „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“ a Krajský úřad Moravskoslezského kraje v tzv. integrovaném povolení.

Historie lagun:

Do areálu dnešních lagun OSTRAMO se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky OSTRAMO v roce 1996 odpovědnost za odstranění ekologické zátěže stát. Správou a zajištěním sanace byl pověřen státní podnik DIAMO. Tehdejší vláda zároveň souhlasila s použitím prostředků Fondu národního majetku na odstraňování škod. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení ČISTÁ OSTRAVA. Vytěžilo zhruba 200 tisíc tun kalů, během odtěžování v období let 2004 až 2011 se však ukázalo, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Ty jsou označovány jako nadbilanční.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
VIDEO: Uhněte z cesty, jde uhelný obr