Z ropných kalů bude i stavební materiál

Z lagun má být postupně vyvezeno k likvidaci 91 tisíc tun kalů. foto hornicky-klub.cz

Ropné kaly z ostravských lagun Ostramo zpracuje Sokolovská uhelná na energetický plyn, škváru pro stavební materiály a chemikálie. V Česku jediná technologie zplyňování tak umožní zpracovat kaly bez dopadu na životní prostředí.

Těžařská firma tak reaguje na obavy, které vyvolala zpráva o tom, že se nebezpečné kaly budou převážet a likvidovat ve Vřesové. Dosud se kaly většinou spalovaly v cementárnách.

Čtěte také:
Uhlí stále láká
Německou energetiku zachraňuje uhlí

O zplyňování kalů z Ostravy se dozvědělo i vedení kraje teprve z médií. Podle náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka (ANO) ale nemohou politici ovlivňovat rozhodování státní správy. „Vyžádali jsme si od společnosti, která to bude provozovat, informace. Jako samospráva můžeme požádat supervizora, což je ministerstvo a inspekce životního prostředí, o zvýšený dohled a kontrolu, zda nedochází k žádným emisím a že nedochází k žádnému poškození životního prostředí,” řeklHurajčík.

Likvidaci bude provádět zpracovatelská část Sokolovské uhelné ve Vřesové. „Jde o jediné zařízení svého druhu v České republice,” uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl. „Samotné zplyňování probíhá za vysokých teplot a tlaků v generátorech, ze kterých jsou dva výstupy,” vysvětlil proces Pöpperl. „Tím prvním je surový energetický plyn, tím druhým škvára. Zatímco škvára se dále zpracovává na stavební materiál, samotný plyn míří k dalšímu čištění na technologii Rectisol.

Ze surového energetického plynu jsou v technologii Rectisol odstraněny nežádoucí příměsi, jako je sirovodík nebo amoniak. Ani ty ale neskončí jako odpad, ale jsou dále zpracovány například na kyselinu sírovou pro chemický průmysl, amoniak se využívá jednak jako činidlo v procesu snižování obsahu kysličníků dusíku ve spalinách z kotlů nedaleké teplárny a také jako obchodní produkt, který je následně využitelný například pro výrobu zemědělských hnojiv.

Likvidaci kalů zajišťuje společnost AVE CZ, která už má připraveno pro převoz do Vřesové prvních 13 tisíc tun kalů. Z lagun má být postupně vyvezeno k likvidaci 91 tisíc tun kalů. AVE oznámilo, že odvoz kalů se musí odložit. „K odvozu je vše připravené, ale bohužel jsme v pondělí od Sokolovské uhelné obdrželi zprávu, že na lince tlakové plynárny ve Vřesové mají poruchu, a proto nemohou první kaly nyní přijmout. Plynárna předpokládá, že do 5. dubna bude linka opravena. Jakmile budeme mít potřebné informace, média i veřejnost s termínem první nakládky a vykládky seznámíme,” uvedla tisková mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

Sokolovská uhelná už podobný proces likvidace vyzkoušela například na likvidaci dehtových kalů z nádrže Nové Chalupy u Vřesové. Stejně jako kaly z Nových Chalup nebo Ostravy by v budoucnosti mohly ve Vřesové zplyňovat i další podobnou ekologickou zátěž. Tou je zhruba 13 tisíc tun dehtových kalů uložených v blízkosti města Chodov u Karlových Varů, které už léta obtěžují v létě obyvatele města značným zápachem.

Kaly do Vřesové se budou převážet v uzavřených kontejnerech po železnici. Materiál tedy nebude nikde skládkován a půjde přímo ke zpracování. Zařízení je navíc vybaveno odsáváním, takže se mimo technologii nedostane nejen samotný kal, ale dokonce ani vzduch z přepravních kontejnerů, uvádí ve svém prohlášením Sokolovská uhelná.

Dohled nad celým procesem bude mít ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí. Při zpracování kalů budou ve Vřesové monitorovány emise.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
VIDEO: Uhněte z cesty, jde uhelný obr