Limity těžby jako právo feudála

Složitý a dlouhý proces povolení těžby hnědého uhlí přirovnává místopředseda Svobodných v Ústeckém kraji Michal Nosek k právu feudála. Tvrdí, že stát by měl být pouze hlídačem, aby těžební společnosti nepoužívaly násilí a nikoli tím, kdo jim v tom aktivně pomáhá a toto násilí legalizuje.

„Proto bychom měli trvat na tom, že o prolomení limitů těžby nemá rozhodovat vláda, ale má být výsledkem smluv mezi vlastníky pozemků, které budou těžbou dotčeny a společností, která bude těžbu provádět. A je jedno, jestli se uhlí nachází přímo pod pozemkem dotčené osoby, nebo je její pozemek potřeba pro stavbu cesty,“ míní Nosek. Toho všeho musí ten, kdo chce těžit uhlí, dosáhnout dobrovolnou a mírovou smlouvou, a ne použitím násilí, i když na to násilí má schválený zákon.

Jen a pouze důrazem na jednotlivce, na jeho práva a zodpovědnost, lze docílit toho, čemu se říká spravedlnost. „Spravedlnosti nikdy nelze dosáhnout tím, že rozhodování o vlastním životě si necháme vzít někým silnějším,“ míní Nosek.

Dá se předpokládat, že majitel pozemku si předem ve smlouvě vymíní podíl na tomto bohatství. A nebo ne, někdo to třeba nechce, je to jeho. Jen tímto způsobem je možné vyřešit problémy tradičního handrkování tripartity o tom, komu se zbourají domy a komu ne. „O tom, kdo a za jakých podmínek by si nechal zbourat dům kvůli uhlí, by rozhodoval pouze majitel toho domu a ne pan Sobotka, který bydlí ve svém velkém a bezpečném obydlí v Praze,“ dodává Nosek.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Nosek-Svobodni-Limit-tezby-jako-pravo-feudala-361266