Málo práce, dlouhodobý problém Mostecka

Most. Foto: Oldřich Hájek

Okres Most dlouhodobě patří mezi regiony s nejvyšším podílem nezaměstnaných v rámci České republiky. Jakékoliv další propouštění by mělo negativní vliv na už tak vysoký počet lidí bez práce. Důležitou roli by pak hrálo profesní složení lidí, kterých by se propouštění dotýkalo včetně jejich dosaženého stupně vzdělání. Serveru iUHLI.cz to v reakci na lednová čísla Úřadu práce ČR k nezaměstnanosti sdělila ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Most Pavla Zůzová.

Redakce iUHLI.cz dodává, že další vývoj trhu práce v regionu bezesporu ovlivní rozhodnutí vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) o prolomení či zachování limitů těžby hnědého uhlí v kraji. Odhady vývoje nezaměstnanosti jsou různé. Liší se podle toho, zda je uvádějí zastánci či odpůrci těžby. V krajním případě by se mohlo také stát, že by bez práce bylo i více než 20 procent lidí. Na druhou stranu je nutné vzít v potaz, že rozšíření těžby sebou přinese nejen zachování míst stávajících, ale prokazatelně i rozvoj dalších odvětví. Zároveň s tím také logicky tvorbu nových míst a příležitostí k rekvalifikacím.

V okrese Most míra nezaměstnanosti v lednu stoupla na 12,9 procenta. To je 10.008 lidí bez práce. V celé ČR je na tom hůře pouze okres Bruntál. „V současné době jsme zaznamenali mírný nárůst počtu nezaměstnaných a to především v důsledku ukončení pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou do konce kalendářního roku či z důvodu sezónnosti některých pracovních činností,“ uvedla Zůzová.

Dodala, že v okrese výrazně převažují uchazeči o zaměstnání se základním vzděláním, o které je ze strany zaměstnavatelů minimální zájem, jelikož nedisponují potřebnými znalostmi a dovednostmi. Dlouhodobě je na trhu práce největší poptávka po technických oborech (svářeči, soustružníci, elektrikáři a strojírenští technici) a po profesích vyžadující vysoce kvalifikovanou pracovní sílu (lékaři, pracovníci marketingu se znalostí cizích jazyků). Největší šanci na uplatnění v regionu tak má především kvalifikovaná pracovní síla.

Úřad práce ČR je v případě hromadného propouštění připraven pomoci propouštěným zaměstnancům. A to ještě v době, než fakticky nastane – prostřednictvím tzv. mobilních poradenských středisek, která založí přímo v dotčeném podniku nebo na určeném kontaktním pracovišti ÚP ČR. „Zaměstnanci Úřadu práce ČR s propouštěnými zaměstnanci proberou konkrétní situaci, pomohou s vyplněním žádosti o zprostředkování zaměstnání, seznámí je s nabídkou volných pracovních míst, možnostmi rekvalifikace, nástroji aktivní politiky zaměstnanosti či jim podají informace o sociálních dávkách,“ uvedla Zůzová.

Možností v rámci aktivní politiky zaměstnanosti je podle ní hned několik. Jsou to především veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa či rekvalifikace. Při řešení této situace pomáhá i regionální individuální projekt ESF „Restart na druhou v Ústeckém kraji“. Cílem projektu je právě pomoc zaměstnancům uvolňovaným v rámci hromadného propouštění, propuštěným v souvislosti s organizačními změnami, zaměstnancům, jež mohou uplatnit okamžité zrušení pracovního poměru v důsledku nevyplacení mzdy nebo platu a také zaměstnancům, kterým končí pracovní poměr na dobu určitou a zaměstnavatel jim z důvodu strukturálních či organizačních změn neprodlouží pracovní smlouvu.

Projekt poskytuje komplexní péči o klienta prostřednictvím různých aktivit, přičemž jako nejdůležitější se jeví aktivní pomoc při hledání nového uplatnění účastníků projektu na pracovním trhu a podpora jejich uplatnění poskytováním mzdových příspěvků pro přijímající zaměstnavatele.