Máme nejkvalitnější hnědé uhlí v celé EU

Lom Bílina. Foto: SD a.s.

Z  ekonomického hlediska je jednoznačně nejvýhodnější varianta plného prolomení těžebních limitů. Kvalita hnědého uhlí v Česku je natolik dobrá, že dává smysl bourat i vesnice. Problém ale je, že státu chybí jednoznačná energetická koncepce. České televizi (ČT) to řekl Vladimír Slivka z Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy Báňské.

Pokud se nebude realizovat nic, nebo naopak jen část, což jsou všechno možnosti, které ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo, pak to nebude mít smysl. A to platí i pro variantu, za kterou se staví i samotný ministr Jan Mládek, když navrhuje posunutí limitů na dole Bílina a částečného prolomení na dole ČSA, která by znamenala zbourání zhruba 170 domů v Horním Jiřetíně, upozornil Slivka. „To je takový kočkopes. Zbourána by byla jen jižní část Horního Jiřetína. Ale i to je ekonomicky i technologicky nereálné, neboť jsou tam zcela nepříznivé skrývkové poměry,“ dodal.

Podle Slivky je potřeba se podívat na těžbu hnědého uhlí v Česku v celkovém kontextu evropského energetického mixu. Jednou z důležitých věcí je fakt, že výhřevnost českého hnědého uhlí dosahuje vynikajících hodnot.

„Česká republika disponuje nejkvalitnějším hnědým uhlím v rámci EU. A pokud hovořím o Evropské unii, je potřeba zmínit zprávu Evropské komise, která byla vedená Günterem Verheugenem, a která nabádá k maximální soběstačnosti v těžbě a využití nerostných surovin. A tam komise konstatuje, že první polovina 21. století bude o fosilních palivech, druhá o jádru a až na konci 21. století můžeme hovořit o využití vodíku formou palivových článků,“ konstatoval Slivka.

Pokud dojde k prolomení limitů, tak by se toto uhlí těžilo podle odhadů zhruba do roku 2070. „Z pohledu toho, co jsem uvedl o energetických zdrojích globálně v rámci EU, bychom tím měli dostatek času naplánovat i výstavbu jádra,“ uvedl Slivka.

Dodal, že uvažovat o alternativě v podobně obnovitelných zdrojů nepovažuje za reálné, neboť ty vždy sloužily a budou sloužit spíše jako doplněk páteřních zdrojů energie. Stačí se podle něho podívat do sousedního Německa, kde mají alternativní zdroje dveře otevřené. Tam poslední dva roky těžba hnědého uhlí roste a s přípravou otevření nového velkodolu zde dojde ke zbourání tří vesnic.

„Celé neštěstí těch limitů je, že do této záležitosti vstupuje stát, který předal dobývací koncesi soukromé firmě, a ta by měla jednat s představiteli a obyvateli Horního Jiřetína tak, aby vypořádání za opuštění domovů bylo adekvátní současné situaci na trhu s nemovitostmi,“ zdůraznil Slivka.