Doba čtení:1 m, 46 s
Prohlídková štola Starý Martin. Foto: Wikipedie

 

Hornické památky Krušných hor jsou natolik významné, že kandidují na zápis na prestižní seznam UNESCO. O těchto městech v karlovarské části Krušných hor vydal knihu autorský tým pod vedením přírodovědce Michala Urbana, napsala karlovarská Mladá fronta DNES.

„Nikde na světě není region, který by měl takový přínos pro hornictví, hutnictví a související obory jako právě Krušné hory. Zároveň nikde na světě není region, v němž by vzniklo tolik měst s hornictvím souvisejících,“ uvedl Urban.

První horní město podle něj vzniklo už v roce 1168, kdy byly objeveny rudy stříbra u Freibergu. Hlavní etapa zakládání nových horních měst spadá to 16. století poté, co byly roku 1516 objevené stříbrné rudy v Jáchymově. Během krátké doby tu vzniklo několik desítek naprosto svébytných horních měst, která byla založena přímo u nalezišť kovů a která se potom vyvíjela dál jako horní města.

V Krušnohoří jsou desítky tisíc důlních děl. Jen v Jáchymově pracovalo v průběhu staletí přes 1000 dolů a v podzemí zde je přes 1000 kilometrů důlních chodeb, ale i v menších městech se jedná o desítky kilometrů. Například pod Abertamy se nachází minimálně 70 kilometrů štol a šachet, což je víc, než má pražské metro.

„V současnosti známe poměrně dobře plošný rozsah všech důlních revírů a v naprosté většině i důlní díla, která v nich pracovala nebo vznikla ve druhé polovině 18. století. U těch starších, obvykle jen malých dolů, je větší otazník. Některé z nich se čas od času objeví samy, například drobným propadem půdy v terénu,“ řekl Urban.

Dodal, že německá část Krušných hor je mnohem větší, a tedy i hornických památek nabízí víc. V Česku po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva, přičemž některá města ztratila i 90 procent obyvatel a řada objektů byla zbourána. Z tohoto pohledu je německá část celistvější, ale součástí žádosti o zápis nejsou jen stavební památky, jde o celou hornictvím formovanou krajinu. Ta v české části nebyla po válce tolik poznamenaná hospodářským rozvojem a na mnoha místech se dochovalo autentické dědictví, které je i ze světového hlediska jedinečné.