Doba čtení:3 m, 14 s
Vrtačka se speciálním nástavcem slouží „mapaři“ k odběru vzorků. Foto: Vršnaksá uhelná

Mapovací skupina nejsou kartografové, jak by se mohlo na první pohled zdát, ve skutečnosti se tento tým na šachtě zabývá mapováním stavu gumového pásma pásových dopravníků. Jsou proto důležitou součástí provozního úseku Servisu dopravního pásma ve Vršanské uhelné.

Mapovací skupina byla původně koncipována jako trojčlenný tým, složený ze dvou pracovníků v terénu a třetího, který data zapisoval do elektronické databáze. V současné době sbírá data v terénu pouze jeden pracovník. „O provoz se stará Stanislav Petrášek, který se společně s ostatními THP kolegy každý den schází na ranním raportu. Má tak přesný přehled o tom, které provozní technologie jsou odstavené a které jsou v provozu,“ uvedl Michal Janata, technolog Servisu dopravního pásma. Terénní pracovník spolupracuje s technologem, jenž sdílí více činností a kromě jiného i zapisuje sběr dat do elektronické databáze DOPASY. Ta se následně vyhodnocuje a je zdrojem informací pro práce v nadcházejícím období, pro evidenci již provedených oprav, životnosti a kvality pásma, je vodítkem pro plán obměny gumového pásma nebo o jeho následném jiném využití. „Elektronická databáze DOPASY je sdílenou databází, do které mají přístup mechanici úseků a kompetentní technici vedení společnosti. Tímto krokem se nám za poslední roky podařilo významným způsobem snížit počet poruch o nemalých finančních částkách“, doplnil  Janata.

Čtěte také:
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
VIDEO: Největší hydrostatický buldozer na světě

Hlavní jsou oči a nohy
Úkolem „mapaře“ v provozu je především sledovat dopravníky, nikdy ale nevyráží s prázdnýma rukama. Jednou z důležitých pomůcek pro jeho práci je měřicí kolečko neboli trasoměr, podobný jaký používají například dopravní policisté. Na šachtě ale tento přístroj slouží k měření vzdáleností mezi spoji na pásovém dopravníku a k místu poškození pásu. K povinné výbavě patří i speciálně upravená vrtačka, kterou mapař dokáže z pásu odebrat vzorek, aby posoudil, jak je opotřebovaný. To ovšem nejde dělat u pásů s ocelovými lanky, na nich se k přeměřování používá speciální, na míru vyrobený přístroj.  Součástí činnosti mapaře je pořizování fotodokumentace, která se následně využívá například k porovnávání stavu za určitá období, může sloužit i jako podklad pro rozbory či následná opatření.

Denně mapař nachodí několik kilometrů. „Když jsme s mapovací skupinou začínali, schválně jsme s kolegy zkoušeli spočítat, kolik toho nachodíme a od začátku roku zhruba do května už jsme měli v nohách sto jarních kilometrů. Každý den pracujeme na jiném místě, nechodíme po stále stejných trasách, kromě těch, které se naplánují. Kontrolujeme i dopravníky na základě požadavků jednotlivých úseků,“ poznamenal Stanislav Petrášek. Jen ve Vršanské uhelné je 75 kilometrů pásových dopravníků, zhruba 19 kilometrů z toho tvoří ocelolanové pásmo.

Co ve škole nenaučí
Původní představou a vizí bylo zkontrolovat všechny dopravní linky alespoň jednou ročně. To zvládáme bez problémů, ovšem na exponovaných místech dálkové pásové dopravy a u velkostrojů se musí kontrolovat častěji. Některé dopravníky zkontrolujeme za chodu, jiné během odstávek. Podstatné je ale posoudit, které závady jsou natolik akutní, že je potřeba rychlá oprava, a která opotřebení mohou vydržet například do nejbližší odstávky,“ doplnil Petrášek. Právě schopnost kvalifikovaně a odborně zhodnotit stav gumového pásma a pak rozhodnout, je jedna z hlavních odpovědností, kterých si na mapaři všichni považují. „Je to dáno praxí, většinou se jedná o věci, které se jinak naučit nedají. Člověk musí všechno vysledovat a naučit se přímo v provozu,“ konstatoval Stanislav Petrášek, který na šachtě pracuje už víc než čtyři desítky let. Začínal jako truhlář, ale po zrušení truhlárny v roce 1982 přešel ke „gumařině“ a je jí věrný už 36 let. Pracuje výhradně venku, jsou ale i situace, kdy extrémní počasí nebo situace v provozu nedovolí provádět činnost mapaře. To je pak chvíle, kdy se věnuje evidenci a třídění materiálu ve skladovém hospodářství, které jsou nezbytné pro jakoukoliv činnost na gumovém pásmu.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se baví bagry po práci
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje
Služební auto obra Koloděje