Milionové investice do teplárny v Milevsku

Ilustrační foto morgueFile.com

Ilustrační foto morgueFile.com

Na zhruba 23 milionů korun vyjde odsíření s úpravou odlučovačů teplárny v jihočeském Milevsku, kterou provozuje společnost ZVVZ Energo. Díky tomu se ve městě a okolí výrazně sníží objem vypouštěných oxidů síry SO2 i tuhých znečišťujících látek.

Investice, jejímž generálním dodavatelem bude společnost ZVVZ – Enven Engineering, začne po skončení topné sezony a skončí do konce letošního roku. Vyžádala si ji novela zákona o ochraně ovzduší.

Nová legislativa stanovila od roku 2018 limit 1500 mg/m3 oxidů síry a na ten se musíme dostat. Podlé té dosavadní máme limit 2500 mg/m3, přičemž naše hodnoty dosahují 1900 až 2400 mg/m3 a provoz kotelny tedy zákon neporušuje,“ uvedl Vladimír Dvořák, ředitel ZVVZ Energo.

Čtěte také:
Teplárna získala na dotacích přes 200 milionů
Chomutovská teplárna sníží emise o 90 procent

Od roku 2018 se také zpřísní limity vypouštěných tuhých znečišťujících látek ze 150 na 30 mg/m3. Tuto normu už splňují látkové odlučovače, vykazující hodnoty do 20 miligramů, ale už ne elektroodlučovače s množstvím do 100 mg/m3. Ty proto budou nahrazeny látkovým odlučovačem za kotlem K5, kde se využijí tři volné komory.

Pro odsíření spalin z uhelných kotlů byla zvolena technologie, jejímž základem je suchý práškový uhličitan sodný, dávkovaný do spalin. Ty pak zachytí látkové filtry. Součástí stavby bude rovněž zásobní silo pro tento sorbent, mlýn na jeho úpravu, provozní silo, dopravní cesty a dávkovací zařízení s regulací podle výkonu teplárny.

„Zvažovali jsme různá řešení, ať už přechod na jiné palivo jako je štěpka nebo zemní plyn, přidávaní aditiv do paliva nebo do spalin, ale nakonec se jako nejefektivnější pro dosažení nových emisních limitů ukázalo odsíření centrálního zdroje vytápění touto technologií,“ doplnil Vladimír Dvořák.

Společnost ZVVZ – Enven Engineering již odsířila například teplárny v Chomutově, Plané n.L. nebo v Ostravě u firmy ArcelorMittal. Nyní k nim tedy přibude i teplárna v Milevsku, která bude mít nové zařízení ve zkušebním provozu s ročním předstihem, tedy už v roce 2017.

Mohlo by vás zajímat:
Mládek: Uhlí za limity je strategickou zásobou
Šnobr: ČEZ nemůže být finanční spekulant
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme