Ministři schválili energetickou koncepci

Ilustrační foto: Imagio.cz

Vláda dnes schválila Aktualizaci státní energetické koncepce (ASEK). Koncepce určuje směr, jakým se vydá česká energetika v nadcházejících desetiletích. Dokument dává strategické zadání pro rozvoj české energetiky na dalších 25 let. Nová koncepce bude závazná pro všechny státní orgány i pro příjímání nové legislativy.

Stát přebírá prostřednictvím ASEK odpovědnost za dlouhodobé směřování energetického sektoru. „Státní energetická koncepce z roku 2004 byla již v mnohém překonána a nereflektovala množství událostí, které se v energetickém sektoru a v evropské ekonomice udály. Přijetí její aktualizace bylo potřebné i s ohledem na plnění Evropských cílů,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) s tím, že nová podoba koncepce umožní ČR dostát těmto závazkům především s ohledem na klimaticko-energetickou politiku EU.

Mládek na tiskové konferenci po jednání vlády dodal, že v roce 2040 bude energetický mix výroby elektřiny tvořit z 46 až 58 procent jaderná energetika, z 18 až 25 procent obnovitelné zdroje, černé a hnědé uhlí z 11 až 21 procent a zemní plyn z pěti až 15 procent.

ASEK také identifikuje mechanismy, které zaručují bezpečnost státu v zásobování energiemi. Navrhuje především větší diverzifikaci zdrojů a zájem na udržení stávající plné nezávislosti v oblasti dodávek tepla a elektřiny, ale bez významného vývozu vyrobené energie. Toho bude možné docílit pouze dalším rozvojem jaderné energetiky v České republice. Touto otázkou se detailně zabývá Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který bude na schválený ASEK bezprostředně navazovat.

Dokument ASEK prošel komplexním posouzením dopadů na životní prostředí (proces SEA). Všechny požadavky a podmínky vyplývající z tohoto posouzení byly v dokumentu zohledněny a budou i nadále zohledňovány při realizaci priorit a cílů dokumentu ASEK.

O koncepci jednala vláda s přestávkami od prosince, kdy podle některých ministrů ještě dostatečně neřešila otázku zachování či prolomení takzvaných těžebních limitů v Ústeckém kraji. Ministerstvo průmyslu následně v lednu představilo čtyři varianty toho, jak s limity naložit. V současné době si ministerstvo nechává zpracovat nezávislou studii, která má určit, zda se těžba za limity stanovenými v roce 1991 vyplatí.

Koncepce obsahovala šest základních variant dlouhodobého vývoje české energetiky do roku 2040. Nejpravděpodobnější vývoj je obsažen ve variantě nazvané optimalizovaný scénář, jenž předpokládá, že primárním energetickým zdrojem by se mělo stát jádro, následované zemním plynem a ropou.