Doba čtení:2 m, 26 s
Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Foto: MPO

Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) jednal s vedením a odboráři těžební společnosti Sokolovská uhelná a zástupci města Sokolov. Upozornil, že Sokolovsko patří k regionům zatíženým velkou nezaměstnaností a dalšími problémy, vzniklými postupnou restrukturalizací průmyslu a ukončováním těžby.

„Hovořil jsem proto se náměstky hejtmana Karlovarského kraje a sokolovským starostou Janem Pickou o problematice územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí, jež by neměly ani v budoucnu nijak omezit těžbu v dolech Sokolovské uhelné, která je největším zaměstnavatelem v regionu,“ uvedl Mládek.

Mládek odborářům představil čtyři základní varianty narovnání limitů těžby hnědého uhlí, které připravuje pro jednání vlády. „Varianta prolomení s malým p by znamenala zbourání jižní části Horního Jiřetína, varianta prolomení s velkým p pak předpokládá zbourání celého Horního Jiřetína a osady Černice. Tuto maximální variantu však necítím v současnosti jako průchozí,“ řekl Mládek.

Dodal, že bude postupně jednat se všemi zúčastněnými stranami, ale na variantě úplného prolomení zatím neexistuje politická shoda. „Zjišťuji stanoviska regionálních a místních politických reprezentací, zaměstnavatelů, odborů i ekologů, abych mohl nejspíše v březnu předložit do vlády komplexní návrh obsahující argumenty pro všechny čtyři uvažované varianty prolomení těžebních limitů,“ řekl Mládek.

Hlavním tématem jednání se zástupci Sokolovské uhelné byla budoucnost těžby a vznik nových pracovních míst. Obojí ohrožuje rostoucí zatížení dobývání i zpracování uhlí poplatky. Sokolovská uhelná se snažila v uplynulých letech vytvořit potřebné finanční rezervy na zajištění budoucího rozvoje po ukončení těžby uhlí. Situaci však v poslední době velmi vážně komplikuje obrovský tlak, kterému v poslední době čelí uhelný průmysl.

„Jen náklady na nákup emisních povolenek se nám každý rok zvyšují o 60 milionů korun. Pokud vláda schválí navržené zvýšení poplatků za vytěženou surovinu o dvojnásobek, vzrostou nám  náklady o dalších 40 milionů ročně,“ upozornil předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné František Štěpánek. Firmu podle něj silně poškozuje i roky nevyřešený spor s polostátním gigantem ČEZ o cenu uhlí.  To vše se odráží na klesajícím zisku, který se letos propadne na 200 milionů a pokud se nic nezmění, do dvou let může být na nule, dodal.

Předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné Jan Smolka serveru iUHLI.cz řekl, že ministra upozornili na problémy regionů spojené s těžbou uhlí. Jde o Ostravsko, Mostecko a Sokolovsko, kde je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Připomněl, že limity se Sokolovské uhelné netýkají.

Mládek se zabýval i dotační politikou pro Karlovarsko v souvislosti s realizací revitalizačních projektů a řešení ekologických škod z minulosti. Jednou z příležitostí na zvýšení nabídky pracovních míst je podle něj průmyslová zóna Přátelství – Silvestr, kde pokračují přípravné práce a částečně též práce na rekultivacích výsypky bývalého dolu Silvestr. Tato zóna má dobré územně-logistické předpoklady pro to, aby vzbudila zájem investorů.

Podle dalšího z účastníků jednání, vládního zmocněnce Jiřího Czencialy, je pomoc státu pro Sokolovsko o to důležitější, že Sokolovská uhelná se chovala vůči regionu vždy velmi korektně a jen díky tomu zde nejsou tak velké sociální problémy jako například na Ostravsku.