Mládek se setkal s horníky přímo v jámě

Minolta DSC

Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) na setkání s horníky v lomu ČSM. Foto: Severní energetická

Letos podruhé zamířil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) na Mostecko. Navštívil druhý z povrchových dolů, jehož by se týkalo případné prolomení těžebních limitů – lom ČSA, kde těží Severní energetická. Přímo v lomu více než půlhodiny hovořil s horníky, spolumajitelem Severní energetické Jan Dienstlem a generálním ředitelem firmy Petrem Kolmanem. Debata se postupně přiostřovala. Horníci nejčastěji upozorňovali na to, že nechtějí přijít o práci. Už počátkem ledna si ministr prohlédl lom Bílina, kde těží Severočeské doly.

„Opakuji, že v souvislosti s případným prolamováním těžebních limitů chci hovořit se všemi zainteresovanými stranami,s obcemi, s manažery těžařských společností, s odboráři i krajskou reprezentací. Na prolamování limitů jsou nejrozdílnější názory právě v okolí lomu ČSA, kde by varianty vedoucí k prolomení znamenaly zásahy do lidských obydlí,“ uvedl ministr.

Jasné stanovisko k prolomení limitů od začátku diskuse zaujímají horničtí odboráři. Pro ně je jedinou přijatelnou variantou varianta, která počítá s úplným prolomením těžebních limitů. To dnes znovu potvrdil místopředseda hornických odborů Jaroslav Franta. Při návštěvě Lomu ČSA se Jan Mládek setkal přímo v těžební jámě lomu se čtyřmi desítkami horníků. Mostecko je už nyní okresem s druhou největší nezaměstnaností v celé ČR, která nyní činí 12,7 procenta.

Franta se ministra zeptal, zda již zjistil, že Česko hnědé uhlí potřebuje. Mládek horníkům zopakoval, že pro další těžbu existují dva hlavní důvody, a to zaměstnanost a uhlí pro teplárny. „První důvod je jednoznačný. U druhého se teď řeší bilance potřeby hnědého uhlí pro teplárny. Je tam zcela zjevná potíž. Část teplárníků velice intenzivně přemýšlí o dovozu uhlí pro teplárny,“ řekl ministr.

Ministr se také ptal na případné majetkové vypořádání ze strany Severní energetické s obyvateli Horního Jiřetína. „S návrhy na kompenzace jsme přišli již v roce 2006. To stále platí, kompenzace nyní ale oživíme a aktualizujeme. Nabídka je v hrubých obrysech tvořena dvojnásobkem odhadní částky nemovitosti s připočtením různých bonusů,“ uvedl generální ředitel Severní energetické Petr Kolman.

Podle analýz by neprolomení limitů jenom na Dole ČSA přineslo po roce 2020 ztrátu asi tisíce pracovních míst přímých zaměstnanců Severní energetické. Dalšího tisíce míst mezi navázanými profesemi.

Mládek dnes navštívil i Horu Svaté Kateřiny, Novou Ves a Horní Jiřetín, kde jednal se starosty obcí, jichž by se případné rozšíření těžby dotýkalo.