Modernizace ledvické úpravny pokračuje

Každý rok na čtrnáct dnů vystřídá charakteristické předení technologických zařízení čilý stavební ruch. Foto: SDAS

Už přes padesát let se v nepřetržitém provoze ledvické úpravny úspěšně realizuje drcení, odmourování, čištění a třídění bílinského uhlí. Aby úpravárenská činnost mohla dál spolehlivě fungovat, je nutné průběžně modernizovat a vylepšovat všechny části složitého soukolí, jímž prochází veškerá uhelná produkce z DB (loni 9,3 mil. t).

Řada právě realizovaných investičních akcí využila ke své realizaci letošní plánovanou celoprovozní technologickou odstávku, která probíhala od 19. června do 2. července.

Čtěte také:
ČEZ vyčistil budky pro sokoly
Sokoli se vrátili na elektrárny

Optimalizace dopravy uhelných zásob a další opatření v boji proti prachu

Dceřiná společnost PRODECO je dodavatelem důležité akce přispívající k optimalizaci dopravy uhlí. Jde o likvidaci objektu rozdělovací stanice, která kdysi v době, kdy se těžilo bílinské uhlí na dvou lokalitách – VMG a Pokrok, sloužila k přemisťování vsázkového uhlí z jedné nebo druhé lokality do hlubinného zásobníku II.

Odstranění několikapatrové budovy začalo loni v září a bude dokončeno letos v červenci, kdy trasa uhlí z lomu povede v místech původní rozdělo‑ vací stanice po 400m dopravnících U 15/U 33 a U 20/U34. Tato změna výrazně přispěje k dalšímu snížení prašnosti, neboť v objektu zaniknou čtyři přesypy. K další optimalizaci do‑ pravních linek v úpravárenském areá‑ lu dojde propojením technologického mostu V3 s technologickým mostem Z2, který opět spojuje dopravník ve‑ doucí z lomu a hlubinný zásobník I. Další ekologická stavba se právě bu‑ duje v prostoru nakládky prachových druhů uhlí. Výstavba protiprašné stěny bude účinně bránit úletu pra‑ chu do okolního prostředí. Součástí stavby je také prodloužení stávajících hřeblových dopravníků usnadňujících likvidaci prachového sedimentu a osa‑ zení tohoto prostoru výkonným prů‑ myslovým vysavačem. Dodavatelem této akce je firma Klement.

Plánovaná technologická odstávka

Každý rok na čtrnáct dnů vystřídá charakteristické předení technologických zařízení čilý stavební ruch a zdejší zaměstnance doplní více než dvě stovky externích, kteří realizují nejrůznější vylepšení a modernizace. Opravují se například poháněcí stanice, sanuje se objekt hlubinného zásobníku I, jsou nanášeny nové betonové podlahy v objektu prádla.

A jakou mají pracovní náplň během odstávky lidé z úpravny? „Pracovníci výroby zajišťují servis externím firmám, uklízí běžně nepřístupná místa, provádějí drobné opravy objektů a komunikací, ale také třeba likvidují náletové dřeviny. Pracovníci strojního úseku a elektroúdržby se věnují takovým druhům oprav, které kvůli rozsahu není možné uskutečnit během běžné jednodenní odstávky probíhající u nás každý týden,“ upřesnil mistr ranní směny Zbyněk Štika.

Mohlo by vás zajímat:
Když jde na pedikůru pořádný macek
Bývalý důl se proměnil v muzeum a zábavní park
Obr mezi obry opět těží