Mostecko dostává od těžařů desítky milionů ročně

Ilustrační foto: Imagio.cz

Tuzemské těžební firmy dlouhodobě finančně podporují obce, projekty a neziskové aktivity v regionu těžby. Vršanská uhelná nedávno oznámila, že pomůže mostecké porodnici více než čtyřmi miliony korun, již několik let vedle dalších projektů sponzoruje například také Černé Anděly, tedy mostecký tým ženské házené. Severní energetická pomáhá například partnerským obcím na Mostecku a Pardubicku. V dlouhodobé spolupráci s Ústeckým krajem pokračují i v letošním roce také Severočeské doly.

Pověst špičkového pracoviště chce Nemocnici s poliklinikou v Mostě společně s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní vrátit těžební společnost Vršanská uhelná, která je spojená se jménem finančníka Pavla Tykače. Prvním krokem je podpis darovací smlouvy na 4,25 milionu korun, které těžaři předají Krajské zdravotní. Finanční prostředky jsou určeny na podporu náročné rekonstrukce mostecké porodnice.

„Zájem o zlepšování stavu mostecké nemocnice souvisí s naší trvalou snahou pomáhat regionu tam, kde to nejvíce potřebuje. A to nejen s ohledem na naše zaměstnance a jejich rodiny, kteří péče mostecké nemocnice využívají, ale i s ohledem na fakt, že toto zařízení patří v některých oborech mezi ta, kam dojíždějí pacienti z řady jiných okresů,“ uvedl generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček.

Ústecký kraj s Vršanskou uhelnou spolupracuje letos už pátým rokem, řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Celkově dává Vršanská uhelná do regionu ročně zhruba 20 milionů korun. „Spolupráce si vážíme, obzvlášť v rámci podpory zdravotnictví v Ústeckém kraji. Chceme občanům nabídnout co nejlepší a dosažitelnou péči,“ ocenil spolupráci hejtman. Od roku 2008 odvedla Vršanská uhelná více než 15 miliard korun v podobě daní, poplatků či Horním zákonem stanovených finančních rezerv na odstraňování důsledků hornické činnosti.

Severočeské doly (SD) darují Ústeckému kraji každoročně 25 milionů korun na projekty zlepšení podmínek vzdělávání mládeže, sdělil serveru iUHLI.cz ředitel strategie a komunikace SD Vladimír Budinský. S Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pokračuje projekt pomoci UJEP v objemu čtvrt milionu korun v oblasti grantů pro nadějné a špičkové studenty největší university v kraji.

„Přes snížení zdrojů, které vlivem obtížné situace v hornictví a v energetice máme, je oblast společenské odpovědnosti a pomoci nejbližšímu okolí dolů naší nejvyšší prioritou. V nutnosti šetřit všude, kde to jen lze, je snížení výdajů na spolupráci s naším nejbližším okolím až na posledním místě,“ dodal Budinský.

Severní energetická dlouhodobě podporuje Ústecký kraj a partnerské obce na Mostecku a Pardubicku, řekla serveru iUHLI.cz mluvčí firmy Gabriela Sáričková Benešová. Firma opakovaně podpořila například Docela velké divadlo v Litvínově, Podkrušnohorské technické muzeum, mládežnický hokej HC Verva, či Národní památkový ústav, konkrétně opravy Děkanského kostela a revitalizaci Arboreta pod Jezeřím.

Sokolovská uhelná na dotaz serveru iUHLI.cz neodpověděla. Z webu firmy vyplývá, že společnost realizuje nebo podporuje široké spektrum aktivit, které zasahují od dlouhodobých plánů ekonomického rozvoje, přes podporu školství nebo zdravotnictví až k oblasti občanských aktivit a sportu. Pozornost firma cíleně věnuje především střednímu školství na Sokolovsku. V oblasti sportu a prevence kriminality Sokolovská uhelná podporuje extraligový i mládežnický hokej v Karlových Varech, fotbal v Sokolově nebo mládežnický volejbal a basketbal.