Doba čtení:2 m, 23 s
Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela věří, že tato novela dále podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Foto: pixabay.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu energetického zákona LEX OZE III. Novela je v převážné míře transpozicí legislativy Evropské unie a obsahuje zejména právní úpravu ukládání elektřiny, agregace a flexibility.

Když jsem nastoupil do funkce ministra průmyslu a obchodu, přebíral jsem energetiku v zanedbaném stavu. Hrozilo nám několik napomenutí od Evropské komise za pomalou nebo nedostatečnou transpozici evropské legislativy do té naší. Proto jsme ihned začali pracovat na nápravě,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který věří, že tato novela dále podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice a zajistí také větší stabilitu výroby elektřiny z OZE.

LEX OZE III je v převážné míře transpozicí legislativy Evropské unie. Týká se zejména oblasti moderní energetiky a obsahuje právní úpravu ukládání elektřiny, agregace a flexibility.

MPO v novele energetického zákona navrhuje několik opatření, která lépe ochrání zákazníky. Důležitou úpravou je možnost zákazníka ukončit smluvní vztah s obchodníkem, který nemá zajištěnou bezpečnou obchodní strategii. „Jde o situaci, kdy si obchodník nezajistil dostatek elektřiny nebo plynu dopředu na stanovené období. Jedná se o reakci na krachy alternativních dodavatelů na podzim roku 2021, který způsobil řadě zákazníkům problémy. Tímto opatřením chceme zabránit opakování kauzy Bohemia Energy,“ uvedl Síkela.

Vondra: O uhlí musíme v Bruselu jednat

Novela dále obsahuje právní úpravu povinnosti obchodníků s nejméně 200 000 odběrných míst zákazníků. Ti musí nabízet smlouvu s dynamickou cenou a uzavřít ji s každým zákazníkem, který o to požádá a je vybaven průběhovým měřidlem. Jedná se o cenu, která se přímo mění podle ceny na krátkodobém trhu. Ty jsou na jedné straně nástrojem, jak profitovat z aktuálních tržních cen, na druhé straně ale přináší významnou nejistotu ve stabilitě koncových cen. „Tento tarif funguje tak, že se cena elektřiny odvíjí od aktuální ceny na trzích. Někdy zákazník může vydělat, a někdy prodělat. Dodavatel bude povinen zákazníka informovat o výhodách a rizicích dynamické ceny. Spotové produkty povolujeme pouze pro zákazníky, kteří mají odběrné místo s průběhovým měřením,“ vysvětlil zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla s tím, že tento typ měření umožňuje sledovat spotřebu v reálním čase. Zákazníci tak mají přehled o své spotřebě a mohou optimalizovat své náklady na energie.

Neméně důležitým posílením postavení spotřebitele je také povinnost obchodníka informovat zákazníka, který má uzavřenou smlouvu s automatickým prodloužením po uplynutí doby určité. Alespoň 30 dní před uplynutím termínu pro skončení doby určité musí obchodník zákazníka aktivně oslovit a o dané skutečnosti o informovat, obdobně to platí u smluv, které jsou uzavřeny na 36 měsíců.

Novela doplňuje předchozí novelu LEX OZE II v oblasti aktivního zákazníka, energetických společenství a datového centra, na všechny uvedené subjekty má akumulace, agregace a flexibilita přímý dopad.