MPO: Vývoj v OKD nešlo předvídat

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

MPO do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávku, která vůbec nemusí vzniknout a jejíž výše je jenom odhadovaná. Foto: OKD

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) považuje svůj postup v otázce pohledávky vůči OKD ve výši 1,888 miliard za správný. MPO do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávku, která vůbec nemusí vzniknout a jejíž výše je jenom odhadovaná. Insolvenční správce Lee Louda ji následně neuznal. Ministerstvo nyní oznámilo, že její vyřazení soudně nenapadne.

Podle mluvčího rezortu Františka Kotrby nebylo z povahy věci možné avizovat další kroky MPO ještě před rozhodnutím schůze věřitelů. Právě rozhodnutí o způsobu řešení úpadku OKD totiž mělo klíčový vliv na rozhodnutí státu o nepodání žaloby na přihlášenou pohledávku.

Čtěte také:
MPO se nebude kvůli OKD soudit
Věřitelům OKD bude předsedat ČSSZ

Postup státu v této záležitosti považuje za racionální také energetický expert Jiří Gavor: „Soudní vymáhání pohledávky by bylo naopak nelogické v situaci, kdy se stát snaží vytvořit podmínky pro oddálení definitivního konce těžby, mimo jiné i poskytnutím úvěru umožňujícího pokrytí výplat mezd.“

Kotrba podotkl, že s ohledem na schválenou reorganizaci je pravděpodobné, že režim a harmonogram postupné technické likvidace bude součástí reorganizačního plánu, na kterém nyní pracuje vedení společnosti. Pokud se tedy stát bude podílet na nákladech na útlum a likvidaci dolů, stane se tak nejspíš ještě v rámci insolvenčního řízení. Takto vzniklá státní pohledávka by pak nemohla být do insolvence přihlášena, protože by se jednalo o tzv. pohledávku za majetkovou podstatou.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Box” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ background_color=”#ddd7c3″ use_border_color=”on” border_color=”#000000″ border_style=”solid” custom_padding=”10px|15px|10px|15px” text_font=”|on|||”]

Co je pohledávka za majetkovou podstatou?

Insolvenční zákon definuje tzv. pohledávku za majetkovou podstatou v paragrafu 168. Tyto pohledávky jsou na rozdíl od ostatních pohledávek uspokojovány přednostně. Patří mezi ně například odměna pro insolvenčního správce a nutných výdajů věřitelského výboru, náklady na samotné insolvenční řízení, daně, cla, sociální a zdravotní pojištění apod. V tomto případě se ministerstvo opírá o písmeno b) druhého odstavce tohoto paragrafu, podle kterého mezi tyto pohledávky patří i náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Mluvčí MPO dále redakci iUHLÍ odpověděl na několik otázek k této problematice:

Proč přišlo rozhodnutí nevymáhat pohledávku soudně právě nyní?
Před uplynutím lhůty k přihlášení pohledávek nebylo možné předvídat, zda bude úpadek OKD řešen konkursem či reorganizací a v jaké fázi insolvenčního řízení a zda vůbec budou v jeho rámci vynakládány náklady na technickou likvidaci důlních děl. Proto a z důvodu předběžné opatrnostibyla pohledávka přihlášena jako podmíněná.

Na základě jakého ustanovení zákona považuje ministerstvo svou pohledávku za přednostní?
Tato pohledávka doposud nevznikla – vznikne teprve v případě, že se stát, OKD a insolvenční správce dohodnou na všestranně uspokojivém režimu účasti státu na technické likvidaci některých důlních děl. Nebo pokud v krajním případěstátpři neaktivitě OKD takové náklady v průběhu insolvenčního řízenívynaloží jednostranně za účelem odvrácení akutní bezpečnostní hrozby.

V takových případech by se jednalo o náklady související s udržováním a správou majetkové podstaty podle § 168 odst. 2 písmene b) insolvenčního zákona.Likvidovaná důlní díla jsou totiž nepochybně součástí majetkové podstaty.Proto je plnění veřejnoprávních povinností souvisejících s jejich řádnou likvidací součástí provozu závodu úpadce a řádné správy majetkové podstaty. To platí i v případě, pokud je na účet úpadce vynaloží třetí osoba (stát – pozn. redakce) a jejich úhradu bude po úpadcipožadovat.

Může se úhrnná výše pohledávky ještě změnit?
Ano, výše pohledávky se může změnit s ohledem na skutečně vynaložené náklady. Přihlášená výše vycházela z odborných posudků a odhadu OKD ohledně nákladů technické likvidace.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Výbuch srazil giganta na kolena
Odkrylo rýpadlo UFO?
Tajuplná uhelná lebka

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]