Doba čtení:3 m, 35 s
Nový předseda představenstva a výkonný ředitel firmy OKD Boleslav Kowalczyk. Foto: OKD

Společnost OKD má nového předsedu představenstva a výkonného ředitele. Boleslav Kowalczyk v OKD působí od roku 1975. Přinášíme rozhovor, který poskytl Měsíčníku Horník.

Společnost OKD má nového předsedu představenstva a výkonného ředitele. Boleslav Kowalczyk v OKD působí od roku 1975, tedy 43 let. Vyučil se důlním elektrikářem a následně studoval na Hornickogeologické fakultě VŠB – Technické univerzitě v Ostravě. Prošel provozem rubání, pak působil jako technolog výroby, projektant, hlavní inženýr závodů, závodní dolu a hlavní inženýr podniku. V uplynulých jedenácti letech byl postupně ředitelem v podstatě všech šachet v karvinské části OKD.

Čtěte také:
Byty OKD nájemníkům levněji neprodáme
Další podivnosti kolem bytů OKD

OKD vlastní znovu stát, co to pro fi rmu znamená?

V prvé řadě musím objasnit určité nedorozumění nebo snad špatné pochopení okolností převzetí naší fi rmy státním podnikem PRISKO. OKD není státní fi rmou a ani nebude. Státní je například DIAMO, jehož činnost je závislá na státním rozpočtu. My jsme ale akciovou společností vlastněnou státem, což znamená, že stát vlastní 100 % akcií OKD. Na své mzdy, nové stroje, investice do dalšího rozvoje nebo na útlumy šachet si proto pořád musíme vydělávat sami. Žádné peníze nám nikdo jen tak nedá.

A tím se vracím k úvodní otázce: Jako každá akciová společnost musíme i my být úspěšní. OKD tedy musí těžit co největší množství uhlí při zachování optimálních nákladů a prodávat ho za příznivé ceny, aby dosahovalo pozitivního ekonomického výsledku. PRISKO sice ve společnosti OKD, a. s. zastupuje jediného majitele, který chce mít samozřejmě jako každý dobrý vlastník a hospodář přehled o tom, jaké má fi rma výsledky a kam směřuje. Na druhé straně má OKD své představenstvo, které ho řídí, a dozorčí radu, jež ho kontroluje. Tento vzájemný vztah máme zakotven jak v kupní smlouvě, tak ve stanovách. PRISKO má navíc v představenstvu i v dozorčí radě OKD své představitele.

Jak bude pokračovat reorganizace společnosti?

Je všeobecně známou skutečností, že byl zpracován a následně věřiteli i soudem schválen reorganizační plán OKD. V souladu s ním by mělo docházet k postupnému uzavírání šachet. A to až do roku 2023, do vytěžení poslední tuny uhlí v našem revíru. V rámci insolvenčního řízení pak proběhlo výběrové řízení na prodej fi rmy. To vyhrálo PRISKO, které je současným majitelem OKD. A jako vlastník může rozhodnout, že vše může být jinak.

Naším úkolem je proto nyní představit majiteli takovou vizi, která zajistí vytěžení zásob uhlí na Karvinsku v maximálním množství a zachová tím na delší období zaměstnanost v našem regionu. To samozřejmě za předpokladu, že OKD dodrží takovou míru rentability, aby i po vytěžení zásob a ukončení hornické činnosti zůstalo dostatek fi nančních prostředků na útlum. Mohu potvrdit, že v současné době takovýto program připravujeme.

Jaké jsou hlavní úkoly a cíle pro nejbližší období?

Řeknu to úplně jednoduše: Razit, vybavovat, kopat, zpracovávat vytěžené uhlí, a to co nejbezpečněji! A dále optimalizovat náklady i držet palce obchodníkům, aby dohodli pro OKD co nejlepší ceny uhlí. Ale to si asi uvědomujeme všichni. V nejbližší době nás ovšem čeká jedna podstatná novinka schválená 13. dubna představenstvem firmy, a tou je změna organizační struktury OKD. Ta současná vychází ze skutečnosti, že existuje více důlních i nedůlních závodů a podnik, který vše zastřešuje.

Teď, kdy máme v podstatě jen jeden důlní závod, je už neaktuální. Proto od 1. června 2018 přecházíme na bezzávodovou organizační strukturu. Cílem těchto změn není v této fázi snížení počtu THZ, ale přehlednější a efektivnější řízení výrobních procesů umožňující mnohem flexibilnější přesuny pracovníků, technologií či zařízení a tím i jejich lepší využití. Nová organizační struktura také umožňuje do budoucna připravovat nové kapacity, pokračovat v těžbě, ale ani nevylučuje uskutečňovat reorganizační plán a postupně utlumovat neefektivní lokality.

Stane se OKD opět partnerem života v regionu?

Chceme opět dosáhnout stavu, kdy OKD bude vnímáno jako jeden z největších zaměstnavatelů v kraji, obnovit insolvencí přerušené vztahy a zapojit se do veřejného dění. Náš podnik byl vždy spjat s tímto regionem. Svou činností ovlivňoval a přetvářel krajinu, obce i města Na druhé straně dával lidem práci, poskytoval jim bydlení a podporoval jejich mimopracovní aktivity i společenské dění. A v této tradici teď opět můžeme pokračovat.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
VIDEO: Uhněte z cesty, jde uhelný obr