Doba čtení:2 m, 23 s
Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila 3055 projektů celkovou částkou přesahující 354 milionů korun.

Nadace OKD podpoří 131 neziskových projektů v kraji. Dotaci poskytne také hornickým sirotkům ze Spolku svaté Barbory a nezapomíná taktéž na podporu Hornických tradic.

Žádostí v programu Pro region bylo celkem přijato 122, nadace podpoří 80 z nich. Projekty podpořené Nadací OKD v programu Pro region jsou zaměřeny především na oblasti sociální pomoci, kulturního rozvoje, volnočasových aktivit pro děti a mládež, ale také na seniorské aktivity a podporu projektů spojených s rozvojem regionu.

V programu Srdcovka lze najít aktivní zaměstnance našich dárců – patroni projektu, kteří ve svém volném čase pomáhají mentálně postiženým nebo jsou vedoucími ve sboru dobrovolných hasičů, horolezců, skautů, vodáků a mnoho dalších a za to jim patří velký obdiv. „Celkem bylo přijato 52 žádostí a 45 z nich získalo naši podporu. Tradiční žadatelé, ale i noví srdcaři se letos zaměřovali spíše na víkendové pobyty, soustředění, uspořádání soutěží, ale také na nákup vybavení či zvelebování kluboven a zázemí“, řekla ředitelka Nadace OKD Karolína Preisingerová.“

Evropa se otáčí k energetické bezpečnosti

Nadace OKD rovněž ctí myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli v souvislosti s následky pracovního úrazu v hornictví. Spolek svatá Barbora umožňuje dětem díky nadaci a dalším dárcům, které tato nešťastná událost potkala, dosáhnout vzdělání odpovídající jejich představám, přáním a předpokladům, aby se mohly v budoucnu zařadit do aktivního pracovního procesu. Kromě podpory vzdělávání je spolek rodinám oporou i při řešení dalších problémů a životních situací, navíc pořádá řadu oblíbených akcí a setkání.

Z dalších cílů Nadace OKD je zachovat hornicko–kulturní dědictví v rámci činnosti klubu hornických seniorů a příznivců hornictví. Zejména udržování hornických tradic u výročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu a zajištěni volného času pro hornické seniory a členů kroužku krojovaných horníků. Celkem bylo podpořeno 5 projektů, díky kterým se může přes 1 500 hornických seniorů setkávat v klubech, kde aktivně tráví svůj volný čas a vzpomínají na dobu, kdy byli ještě zaměstnanci hornické společnosti a tak vzájemně udržovat tradice, které jsou pro tento region typické. Jednotlivé kluby zajišťují pro své členy atraktivní program, který seniorům nabízí se sociálně začleňovat do komunity.

Pavel Tykač věnuje 100 milionů korun na pomoc Ukrajině

Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila 3055 projektů celkovou částkou přesahující 354 milionů korun. Ve svém základním programu (Pro region) se zaměřuje na podporu zdravotních a sociálních projektů, volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí a péči o hornické či regionální tradice. Minigrant Srdcovka je vyhlašován od roku 2012. Je určena pro aktivní zaměstnance naších dárců, kteří ve svém volném čase působí v neziskových organizacích

Zřizovatelem a hlavním dárcem nadace je těžební společnost OKD. Mezi další dárce a partnery patří například společnosti Green Gas DPB, Prisko a další drobní dárci.