Největší úpravárenské zařízení v revíru jde do generální opravy

Zahušťovač Dorr č. 1 z budovy úpravny. Foto: OKD

Co stojí a funguje uhelné prádlo na Dole Darkov, je v provozu zahušťovač Dorr číslo 1 sloužící pro přečistnou flotaci. Teď ho čeká prakticky první generální oprava, která má trvat do druhé poloviny srpna.

O podrobnostech informují z této úpravny technolog Zbigniew Konesz a mechanik Czeslaw Szturc, napsal Měsíčník Horník.

Dorry s průměrem nádrže šestatřicet metrů a objemem tři tisíce sto kubíků provozujeme na darkovském prádle čtyři. Každý pro jiný druh materiálu. Jednička zajišťuje přečistnou flotaci, dvojka základní flotaci, trojku máme pro hlušinu, čtyřka produkuje vodu potřebnou do dalších úpravárenských procesů,“ popisuje Konesz.

Čtěte také:
Darkovskou dílnou prošly i největší kombajny
Vondráš: Neprchejme od uhlí!

Dorr, pracující na stejném principu jako třeba běžně známé čističky odpadních vod, má čtyři křídla (pár krátkých, pár dlouhých) s pohony po obvodu, která zajišťují plynulé shrnování materiálu do středu nádrže k čerpadlu. „Na jedničce měníme všechny čtyři křídla i ocelové konstrukce jejich zavěšení,“ uvádí technolog.

Mechanik navazuje, že nově instalují i ramena samotného pohonu zahušťovače včetně dvou převodových skříní pojezdu a jejich nosnou konstrukci s plošinou a příslušenstvím. „Na řadu přijde oprava přítokového kužele, otěruvzdorných části betonové věže a především ložiska v uložení otoče kruhového zahušťovače,“ říká.

Co se objemu i náročností prací týče, velmi náročná generálka zahrnuje podle Szturce rovněž přeložení výtlačného potrubí z retenční stanice do takzvaného slivu zahušťovače, demontáže části potrubí vratné vody a části přívodního potrubí do Dorru č. 1. „Provádějí je dodavatelé a odstávka nebude mít vliv na chod úpravny,“ dodává.