Nejvyšší pokuty pro dodavatele energií

Ilustrační foto: Imagio.cz

Energetický regulační úřad (ERÚ) loni firmám a lidem uložil 262 pokut, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku. Celková výše pokut stoupla o 2,52 milionu na 11,32 milionu korun. Zejména zásluhou jediné pokuty přesahující 7,5 milionu Kč. S odkazem na údaje ERÚ to napsal online deník Aktuálně.cz.

„Náš kontrolní systém prošel zásadní změnou. Proto jsme loni mohli navýšit počet kontrol, provedli jsme jich přes 450,“ uvedl mluvčí ERÚ Jiří Chvojka. Konkrétně jde o vyšší kapacity i větší pravomoci kontrolorů. K růstu přispěla i některá hromadná porušení zákona, když pochybení u jedné firmy ukazovalo na možnost stejného pochybení u dalších.

Početně nejvíce pokut dostaly fyzické a právnické osoby za manipulaci s plynoměry, tedy „poškození plynárenského zařízení, kdy může dojít ke zkreslení spotřeby nebo ztrátám, které mají vliv na regulovanou cenu“. Šlo o částky v řádech tisíců až desetitisíců korun.

Nejvyšší pokutu,  7,76 milionu korun, dostala teplárna Teplo Rumburk patřící do skupiny RWE. „Pokuta se týká roku 2009, kdy si společnost započítala neoprávněné náklady 7,76 milionu korun, které rozúčtovala koncovým zákazníkům,“ dodal Chvojka s tím, že stejné částce odpovídá udělená pokuta. RWE se k této sankci zatím nevyjádřila.

Stejná teplárna má platit i druhou nejvyšší loňskou pokutu, a to 800.000 korun kvůli započtení neoprávněných nákladů, tentokrát v oblasti finančního leasingu.“RWE Energo nesouhlasí s posouzením a udělením pokut ze strany ERÚ a z tohoto důvodu je aktuálně vedeno soudní řízení o přezkum rozhodnutí o obou pokutách,“ uvedla Markéta Schauhuberová z RWE Energo.

Oproti předchozímu roku neuložil ERÚ žádnou pokutu za agresivní postupy při získávání zákazníků z řad běžných spotřebitelů. Neznamená to ale, že by tyto praktiky vymizely. Situaci buď pomohl vyřešit energetický ombudsman, nebo správní řízení ještě neskončila.

Soud například stále řeší spor společností Bohemia Energy a Centropol, kvůli němuž mělo problém s dodávkami energií asi 10.000 zákazníků. Spor se týká konce roku 2013, kdy Bohemia Energy přebrala na základě plné moci zákazníky konkurenčnímu alternativnímu dodavateli.