O uhlí je obří zájem. Objem těžby vzrostl

Lom Vršany disponuje největší povolenou těžitelnou zásobou uhlí v České republice. Při současném tempu těžby může dodávat palivo do roku 2045. Foto: wikipedia.org Květuše Blahoutová Pokorná

Horníci vytěžili loni v dolech ČSA a Vršany na Mostecku 10,1 milionu tun hnědého uhlí, což je meziroční nárůst o 686 000 tun. Zájem o uhlí je v posledních několika měsících velký. Veškeré vytěžené uhlí zůstává v České republice.

U lomu ČSA se postupně blíží těžba k územně ekologickým limitů, za nimiž už dolovat nelze. Při současném trendu jich dosáhne na přelomu let 2024 a 2025. ČTK to řekla Eva Maříková, mluvčí energetické skupiny Sev.en Energy, do níž doly patří.

Energetické uhelné směsi z obou lomů dodává těžař hlavně českým uhelným elektrárnám a teplárnám. Část produkce míří k velkým průmyslovým firmám v regionu. Tříděné uhlí z lomu ČSA je částečně určeno také pro spalování v kotlích v domácnostech. Nic se nevyváží. „Posledních několik měsíců sledujeme enormní zájem o uhlí, a to jak o tříděné vhodné do kotlů v domácnostech, tak i o energetické směsi dodávané do elektráren a tepláren,“ uvedla Maříková.

Zachrání Česko v plynové krizi uhlí?

Lom ČSA provozuje Severní energetická, která zaměstnává 556 lidí. Dobývání uhlí tlumí v lomu ČSA od roku 2015, kdy tehdejší vláda potvrdila limity těžby stanovené v roce 1991. Po ukončení těžby skrývky v roce 2016 a uzavření hlubinné těžby v bočních svazích lomu ČSA byla dalším podle mluvčí zásadním krokem k utlumení těžby organizační změna ze začátku roku 2021. Nepřetržitý provoz se změnil na dvanáctihodinový celotýdenní pracovní režim. Změna znamenala zrušení více než 250 pracovních míst. Část zaměstnanců přešla na lom Vršany, část odešla do důchodu. Ti, kteří byli propuštění, dostali odstupné podle kolektivní smlouvy

Od roku 2021 se v lomu těží pouze povrchovým způsobem, a to až do vytěžení všech zásob před územně ekologickými limity. „Do té doby k žádnému dalšímu útlumu docházet nebude,“ uvedla Maříková. Vytěžit zbývá zhruba 10,5 milionu tun uhlí.

Lom Vršany disponuje podle Maříkové největší povolenou těžitelnou zásobou uhlí v České republice. Při současném tempu těžby může dodávat palivo do roku 2045. „Termín ukončení těžby uhlí před vytěžením uhelných zásob v lomu Vršany závisí výhradně na ekonomice ovlivňované požadavky na splnění emisních předpisů, na potřebách státu a souvisejících legislativních předpisech,“ uvedla mluvčí.

Uhelná komise v prosinci 2020 doporučila ukončit v Česku využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) v programovém prohlášení uvedla, že bude vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033 pod podmínkou, že za něj bude náhrada. Tou měl být do značné míry zemní plyn, což se však nyní jeví jako nereálné.