O výjimce pro Chvaletice se rozhodne do měsíce

Aby elektrárna splnila nové evropské limity, musela by investvat dalších téměř 1,5 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 procenta pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice. Foto: Severní energetická

Krajský úřad v Pardubicích shromažďuje stanoviska obcí a dotčených orgánů státní správy k žádosti o výjimku z nových evropských emisních limitů, kterou podala chvaletická elektrárna. Pokud si nevyžádá speciální odborná stanoviska, vydá rozhodnutí do 30 dnů.

Půjde o první řízení k výjimce, o níž bude zřejmě žádat několik českých uhelných elektráren a tepláren, pro něž by investice do splnění těchto limitů byla neúměrně vysoká oproti předpokládanému zlepšení kvality ovzduší, napsal server Info.cz.

Čtěte také:
Modernizace Chvaletic nemá negativní vliv na okolí
DIAMO dokončuje rekultivaci rybníků

Kladné stanovisko již vydala Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, připomínky k udělení výjimky nemá ani Česká inspekce životního prostředí. S výjimkou souhlasí i obce v okolí elektrárny. Kladné stanovisko vydaly obce Přelouč, Trnávka, Zdechovice, Chvaletice, Kojice, Tetov či Řečany nad Labem.

Proti udělení výjimky se z obcí v okolí elektrárny postavilo jen město Pardubice. „Nesouhlasné stanovisko kromě Pardubic vyjádřila jen ‚zelená hnutí‘ a aktivisté,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát. „Nyní musíme vyčkat rozhodnutí krajského úřadu, který tak učiní v režimu přenesené působnosti výkonu státní správy. Do tohoto procesu není přípustné zasahovat,“ doplnil.

Negativní stanovisko s připomínkami připojilo Hnutí DUHA, neziskový spolek Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis), spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice a obce Bukovka, Nebovidy a Veltruby. Na nesouhlasu právě těchto tří obcí jsou přitom podle Info.cz pozoruhodné dvě skutečnosti: tyto obce nejsou účastníky řízení ze zákona (Veltruby a Nebovidy leží dokonce až u Kolína) a jejich negativní stanoviska jsou slovo od slova identická s negativními stanovisky aktivistických organizací.

Elektrárna ve Chvaleticích žádá o částečnou a časově omezenou výjimku z evropských limitů na emise oxidů dusíku a zbytkové rtuti. Jejich koncentrace by se po aktuálně realizované ekologizaci měly pohybovat těsně nad nově stanovenými hranicemi.

„K žádosti o výjimku jsme přikládali rozptylovou studii, z níž jasně vyplývá, že kdybychom splnili nové evropské limity, podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se snížil o pouhých 0,05 procenta pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice. K dosažení nově požadovaných limitů NOX by však byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Domníváme se tedy, že náš případ přesně odpovídá definici stanovené evropskou směrnicí,“ řekla tisková mluvčí vlastníka elektrárny, kterým je společnost Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

„Díky právě probíhající modernizaci za více než 7 miliard korun snížíme emise oxidů dusíku o 40 procent a emise tuhých znečišťujících látek o 20 procent. Celkově se tak dostaneme na jednotky procent původních emisí. Jde o jednu z největších aktuálních ekologických investic v České republice,“ řekl ředitel elektrárny 7EC ve Chvaleticích Václav Matys.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo