O zavřený důl Lazy se stará 60 lidí

Před rokem pracovalo na Dole Lazy přibližně 350 lidí. Foto: OKD

Na Dole Lazy v Orlové na Karvinsku, kde před rokem skončila těžba černého uhlí, stále pracuje zhruba 60 lidí. Starají se o zajišťovací provoz. Od 1. ledna přejdou z těžební společnosti OKD do státního podniku Diamo, který se stará o zahlazování následků hornické činnosti a bude mít na starosti i uzavírání dolů.

Věnují se řadě činností, například udržují v provozu těžní zařízení, zajišťují větrání, kontrolují ovzduší a zároveň se podílejí na přípravě lokality pro budoucí uzavření,“ uvedla mluvčí OKD Naďa Chattová.

Čtěte také:
Převod OKD na Diamo posuzuje ÚOHS
Bílinské raky ohrožuje invazivní kolega

Před rokem pracovalo na Dole Lazy přibližně 350 lidí. Firma tehdy nepropouštěla, zaměstnanci z Lazů buď šli do hornického důchodu, nebo je firma přesunula do jiných provozů na Karvinsku.

Jiná situace je nyní, kdy se OKD chystá za čtvrt roku ukončit těžbu v dolech Darkov a ČSA. Propustí zhruba 2000 zaměstnanců. V první vlně odejde 550 lidí, jejichž hromadné propuštění už firma nahlásila úřadu práce. Další pracovníci skončí po uzavření obou dolů.

Jednotlivé části OKD budou postupně přecházet pod Diamo a stejně tak zaměstnanci, kterých se bude týkat propouštění. Část zaměstnanců zůstane v Diamu a bude pracovat na útlumu dolů.

Mluvčí Diama Jana Dronská řekla, že v první etapě k Diamu přejde k 1. lednu 550 zaměstnanců, kteří budou následně propuštěni. Podnik přebere také 200 lidí, kteří pracují v utlumovaných závodech – kromě Lazů také v bývalých dolech Paskov a Frenštát.

O dva měsíce později přejde z OKD pod Diamo dalších více než 1600 lidí. Přes 200 z nich zůstane v Diamu na útlumových pracích na dolech Darkov a ČSA, 1400 bude propuštěno. „Konečné počty zaměstnanců se mohou lišit v závislosti na fluktuaci z ostatních důvodů a na aktuálních potřebách útlumových prací,“ uvedla Dronská.

Diamo nyní připravuje propouštěcí pohovory a bude zajišťovat i další jednání, která povedou k ukončení pracovních poměrů dohodou nebo výpovědí. Všichni zaměstnanci z první etapy, jichž se to týká, už termín svého propouštěcího pohovoru znají, pohovory se budou konat v první polovině ledna. „Zároveň se už projednává a připravuje také druhá etapa převodů k 1. březnu 2021,“ uvedla Dronská.

Předpokládá se, že většina propouštěných zaměstnanců ukončí pracovní poměr dohodou. Tak totiž budou moci získat až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku, zatímco při běžné výpovědi by to byl maximálně čtyřnásobek. Výše odstupného záleží na počtu odpracovaných let.

Státní podnik Diamo pro transformaci části OKD zřídil nový odštěpný závod. „Nově vzniklý závod Darkov bude sídlit na Dole Darkov a postupně pod něj přejdou zaměstnanci převedení z OKD. Po ukončení druhé etapy v příštím roce bude mít cca 450 zaměstnanců,“ uvedla Dronská.

Náklady na útlum v OKD do roku 2035 mají dosáhnout zhruba 15,6 miliardy korun. Jsou v tom zahrnuty i náklady na zajišťování báňské záchranné služby a státní příspěvek pro propuštěné zaměstnance.

OKD je jediný producent černého uhlí v Česku. Po ukončení těžby v dolech ČSA a Darkov bude těžit už jen v dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih, kde má těžba skončit na konci roku 2022. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech na Karvinsku pracuje přes 7000 lidí.