OKD letos plánuje produkci 3,7 milionů tun černého uhlí

Pro rok 2020 podnikatelský plán OKD nepředpokládá dosažení kladného hospodářského výsledku. Foto OKD

Vyplývá to podnikatelského plánu pro rok 2020, který v únoru schválilo představenstvo těžařské firmy a následně v březnu i jediný akcionář – společnost PRISKO, a.s.

Při přípravě podnikatelského plánu kladla společnost důraz především na nutnost restrukturalizace a s ní souvisejícího snížení nákladovosti. Pro rok 2020 nelze předpokládat dosažení kladného hospodářského výsledku s ohledem na stávající podmínky na trhu s uhlím, jakož i další vnější okolnosti, kterým v současnosti společnost čelí.  Nicméně, naším cílem je dosáhnout takových finančních výsledků, jež nám umožní dlouhodobě pokračovat v těžební činnosti. Uvědomujeme si však, že na splnění našich obchodních plánů mohou mít zásadní vliv nepředvídatelné změny cenových a tržních podmínek“ uvedla předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková.

Čtěte také:
Co je to Skoronehoda?
Prisko ještě OKD nevlastní

OKD se bude prioritně soustředit na dosažení plánovaného objemu výroby, důsledné snižování nákladů a zefektivnění jednotlivých výrobních procesů. Současně však nepodceňuje ani další potenciální rizika, která na činnost společnosti mohou mít zcela zásadní dopad.

V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru na území České republiky přijalo vedení společnosti OKD preventivní opatření – namátkové měření tělesné teploty osob vstupujících do objektů firmy. Týká se všech zaměstnanců OKD, jakož i zaměstnanců dodavatelských firem s účinností od 13. března 2020 od 4 hodin až do odvolání,“ konstatoval výkonný ředitel Radim Tabášek.

Osobě s naměřenou tělesnou teplotou vyšší než 38 stupňů Celsia nebude do objektu OKD umožněn vstup. Naopak bude vyzvána, aby ho opustila a telefonicky se neprodleně na lince 112, u svého praktického lékaře, případně na lince Krajské hygienické stanice informovala, jak má dále postupovat a řídit se jejich pokyny.

V současnosti si nemůžeme dovolit žádné spekulace o tom, jak velké škody nám pandemie způsobí, protože nelze předvídat její další vývoj,“ doplnil Tabášek.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech