Doba čtení:2 m, 53 s
Personální ředitel OKD Radomír Štix. Foto: OKD

Český stát dal koncem června odpověď na otázku, zda bude moci společnost OKD dále těžit uhlí na stonavské šachtě.  Jak zajistit náročný provoz po personální stránce, to v rozhovoru pro Měsíčník Horník přiblížil personální ředitel těžební společnosti Radomír Štix.

Jaká je dnes personální situace v OKD?

Aktuálně máme celkem 2600 vlastních zaměstnanců a 730 dodavatelských pracovníků. S přibližně stejným počtem lidí, který máme dnes, počítáme i v roce 2023.

A budou stávající lidé stačit na plnění budoucích výrobních úkolů?

Po útlumu lokalit Darkov a ČSA v loňském roce, jsme si ponechali dostatek zaměstnanců tak, abychom mohli fungovat do konce letošního roku. Oznámené pokračování v těžbě černého uhlí minimálně až do konce roku 2023 pro nás bude znamenat úkol řešit zejména přirozené odchody stávajících zaměstnanců, a to hlavně z důlních produktivních kont a dále také řešit náhradu za jednotlivé odborníky z řad důlních TH zaměstnanců, jenž budou rovněž odcházet do hornického důchodu.

OKD se vrátila k zisku. Vydělala stamiliony

Horníci stárnou, jaký je jejich věkový průměr?

Průměrný věk dělníků důl je 45,5 roku. Na produktivních kontech je to o něco méně, konkrétně v ražbě je průměrný věk 42,2 let a v rubání 43,7 let.

Nakolik je reálné, že by OKD nabrala nové lidi, a je vůbec odkud?

Reálné to samozřejmě je, navíc lze řešení rozdělit mezi vlastní zaměstnance a dodavatele. U vlastních zaměstnanců, po avizovaném prodloužení těžby, zatím neevidujeme zvýšení jejich odchodů, spíše se nám naopak začínají zvenku ozývat zájemci o práci v OKD. Po nastavení podmínek, pro případné nové nástupy do kmenového stavu, začneme nabírat v průběhu podzimu jednotlivce, a to za podmínky, že již mají důlní praxi. Částečně může jít o naše bývalé zaměstnance, ale zaměříme se také na polské horníky v příhraniční oblasti. Každopádně nemluvíme o žádném masivním náboru, který se dělal v OKD v minulosti, ale o doplňování jednotlivců v souladu s potřebou provozu. Hlavním cílem pro nás stále zůstává stabilizace stávajících zaměstnanců.

Až pak těžba v revíru skončí, na co budou mít vlastní zaměstnanci nárok?

Podmínky zůstávají stále stejné. Jedná se o tzv. „podpůrný balíček“ pro zaměstnance odcházející z organizačních důvodů. Skládá se ze 3 částí. První a nejpodstatnější část nároku vyplývá přímo z Kolektivní smlouvy, která platí na dobu neurčitou. Podle ní všichni kmenoví zaměstnanci, se kterými skončí OKD pracovní poměr z organizačních důvodů, budou mít nárok na odstupné ve výši až 11násobek průměrného měsíčního výdělku (PMV), a to za předpokladu odpracování nejméně 16 let. Pokud jsou v OKD kratší dobu, odstupné bude v souladu s Kolektivní smlouvu viz tabulku níže. Druhá část se týká Příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů, který je podle platného nařízení vlády určen všem kmenovým zaměstnancům, se kterými skončí OKD pracovní poměr z organizačních důvodů a zároveň pro těžební firmu pracovali nepřetržitě alespoň dva roky. Příspěvek vyplácí Sociální centrum státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Odra a poskytuje se ve výši 8 000,- Kč pro zaměstnance s převažujícím výkonem práce v dole a 5 300,- Kč pro zaměstnance s převažujícím výkonem práce na povrchu. Celková doba poskytování příspěvku je 3 až 60 měsíců, podle nepřetržité délky pracovního poměru v těžební společnosti a věku zaměstnance. Třetí část se týká pomoci s hledáním pracovního uplatnění na trhu práce v rámci našeho vlastního programu Nová šichta. Po útlumu dolu Paskov v roce 2017 a dolech Darkova ČSA v roce 2021, prošla tímto programem celkem již necelá tisícovka bývalých zaměstnanců OKD.