OKD: Naštěstí nedošlo k neštěstí

Lokalita Staříč Závod Důl Paskov. Foto: Oldřich Hadvičák

Těžařská společnost OKD přichází s novým prvkem ke zvýšení bezpečnosti. Klíčovým pilířem nové kampaně, jejímž cílem je dosáhnout dalšího zvýšení úrovně bezpečnosti práce a eliminovat smrtelné a závažné úrazy, je Program sdílení skoronehod. Ten začal v testovacím režimu loni v prosinci a měl by zajistit komplexní systém informovanosti o rizikových situacích, kdy nedošlo ke zranění jen shodou okolností. Následně budou přijata opatření, která zamezí jejich opakování.

Firma se realizací programu přidává po bok významných světových korporací. Systém hlášení skoronehod má původ v leteckém průmyslu v USA v 70. letech minulého století. Následně se rozšířil do dopravy, zdravotnictví, medicíny a dalších oborů.

„Jedním z nejznámějších příkladů, na kterém se vysvětluje vliv malé závady na katastrofu s fatálními důsledky, je případ amerického raketoplánu Challenger. Ten v roce 1986 vybuchl se sedmičlennou posádkou na palubě poté, co vznikla závada vlivem vadných ´O´ kroužků. Experti odpovědní za let tuto skutečnost podcenili a dali život kosmonautů všanc hrozícímu riziku,“ řekl autor programu Pavel Zajíček z OKD.

OKD se snaží vyjít maximálně vstříc zaměstnancům, kteří mají zájem podnět podat. Proto je možné jednoduchý formulář vhodit do schránky, zaslat emailem nebo ohlásit telefonicky. Po nahlášení všech skoronehod se bude zjišťovat jejich příčina a stanovovat odpovídající opatření, aby nemohlo dojít k opakování. Evidence podnětů bude sdílena napříč všemi provozy OKD, aby na ně mohli odpovědní pracovníci reagovat.

„Pracovně tento program označujeme zkratkou 3 N, tedy Naštěstí nedošlo k neštěstí. Vytvořili jsme systém, jehož prostřednictvím mohou zaměstnanci hlásit své podněty na reálné situace, kterých byli svědky či účastníky, a jen díky náhodě či štěstí nedošlo k úrazu nebo škodě na majetku. Zaměstnance zároveň motivujeme k tomu, aby se nebáli svá zjištění hlásit. Mohou tím předejít nejen svému úrazu, ale třeba zranění svého kolegy nebo zaměstnance z jiného provozu,“ uvedl provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

Společnost OKD, kterou vlastní firma New World Resources (NWR), je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích.

Těžba uhlí bývá spojována s překonanou orientací hospodářství na těžký průmysl, zastaralými provozy a negativními dopady na životní prostředí. Úloha uhlí ve světové ekonomice se bude dále zvyšovat s ubývajícími zásobami ropy a zemního plynu.