Doba čtení:1 m, 45 s
Důl ČSM. Foto: OKD

Plány černouhelné těžební společnosti OKD za současných ekonomických podmínek a technologických možností sahají do roku 2023. S novými způsoby se může budoucnost dobývání uhlí v regionu podstatně prodloužit. „Hodně lidí si myslí, že je OKD mrtvá společnost, ale není tomu tak,“řekl MF Dnes výkonný ředitel OKD Dale Ekmark.

„Dnes se na většině míst těží na řízený zával. Připravujeme ale nový způsob dobývání uhlí, komora–pilíř, který by neměl mít takový vliv na zemský povrch, nebyly by tak výrazné poklesy. V současnosti tuto metodu provozujeme v Dole ČSM, kam se tento způsob těžby hodí. Za současných ekonomických podmínek by těžba na řízený zával po roce 2023 nebyla rentabilní. Máme velké zásoby uhlí, bude záležet na tom, jak nám bude povolována jejich těžba,“ řekl Ekmark.

OKD zahájila Projekt 2030, ve kterém zkoumá, jak se dá prodloužit životnost našeho podniku po roce 2030. „V tom se sledují možnosti využití dolu Morcinek, těsně za hranicí v Polsku, zkoumají se možnosti dotěžení míst, kde jsme už těžbu ukončili. Děláme všechno pro to, abychom životnost OKD prodloužili co nejvíce. Ve hře je například zplyňování uhlí, nejde ale o frakování, i mnoho dalších věci,“ říká Ekmark.

Dodává, že OKD je pro něj skvělou příležitostí a vidí zde svou budoucnost. „Co by mě ale zajímalo, to je dobývání pod mořem. To ještě nikdo příliš nezkoušel, to by pro mě byla výzva, jaké bych se rád zúčastnil. Ale to je hudba daleké budoucnosti, minimálně v nejbližších pěti letech bych chtěl být tady v OKD,“ doplnil.

Největší tuzemské těžařské firmě šéfuje Američan Ekmark se švédskými kořeny od ledna 2014. Už dříve v OKD působil jako poradce. Jak přiznává, je pouze málo surovin, jejichž těžbě se nevěnoval.

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v ČR. Těží jej v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích.