Doba čtení:2 m, 6 s
Foto: OKD

Navýšení mzdových tarifů i vybraných příplatků a příspěvků zaměstnavatele, úprava prémiového řádu směrem nahoru či zavedení příplatku za výkonnost. To vyjednalo vedení těžební společnosti s havířskými odbory v Dodatku č. 41 ke Kolektivní smlouvě OKD, která začne platit od 1. ledna 2023.

Odborové organizace předaly svůj návrh na navýšení mezd a úpravu kolektivní smlouvy od 1. ledna 2023 již koncem září. Následně proběhlo během dvou měsíců celkem pět kol kolektivního vyjednávání, než jsme dospěli ke shodě se zaměstnavatelem a dohodli se jakým způsobem bude mzda navýšena a jak budou upraveny další bonusy a příplatky pro zaměstnance v roce 2023. Klíčové bylo vyjednat navýšení procentuálně vyšší než je předpoklad inflace na příští rok, aby nedošlo u zaměstnanců v roce 2023 k poklesu reálných mezd, což se nám povedlo. Naším cílem bylo, jako při každém kolektivním vyjednávání, dohodnout co nejvyšší nárůst měsíčních tarifů, které jsou základem mzdy každého zaměstnance,“ uvedl pro Měsíčník Horník předseda odborové organizace Jiří Waloszek.

OKD poslala dokumenty k EIA pro důl ČSM

„Z pohledu zaměstnavatele byla vyjednávání náročná, ale korektní. Celkem se jednalo o pětikolový maraton jednání, kdy se nám nakonec, společně s našimi odborovými partnery, podařilo dosáhnout dohody. Domluvený mzdový nárůst od 1. ledna 2023 by měl zajistit, aby reálné mzdy zaměstnanců v roce 2023 nepoklesly. Pevně věřím, že dojednaný výsledek tak bude pozitivně působit na stabilizaci všech našich zaměstnanců v příštím roce,“ okomentoval vyjednávání předseda představenstva OKD Roman Sikora.

Podle Sikory si provozní zaměstnanci si přijdou až na 22 Kč/hod. navíc oproti letošnímu roku. Konkrétně, 11 Kč/hod. dostanou přímo do tarifu všichni zaměstnanci a dalších 11 Kč/hod. mohou provozní zaměstnanci získat formou nového příplatku za výkonnost. Nárok na vyplacení tohoto příplatku mají zaměstnanci mimo kategorii smluvních THZ, kteří mají v docházce za příslušný kalendářní měsíc maximálně jednu absenci, mimo standardně omluvené druhy nepřítomnosti.

Sikora: OKD by letošek mělo uzavřít se ziskem

„Zvedáme příplatky za práci v odpoledních a nočních směnách a také v čtyřsměnném a nerovnoměrném pracovním režimu. Dále dochází ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění o 200 Kč měsíčně, tedy z nynějších 800 Kč na 1000 Kč měsíčně. Rovněž zvedáme o 800 Kč ročně prostředky pro zaměstnance na nákup sportovních, léčebných, rekreačních a kulturních aktivit. Ty se budou nově nabíjet formou kreditu na aktuálně vydávané platební karty Flexi Pass Card, a to 2x ročně, v červnu a prosinci roku 2023. K určitému navýšení dochází rovněž v Prémiovém řádu Kolektivní smlouvy,“ doplnil další změny Sikora.