Doba čtení:3 m, 2 s
Elektrárna v Opatovicích nad Labem zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem jde asi o 63 000 domácností a stovky nemocnic, škol a podniků. Vyrábí rovněž elektřinu. Foto: iUHLI

Elektrárna Opatovice získala pravomocnou výjimku z emisních limitů. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo rozhodnutí Krajského úřadu Jihlava. Organizace Greenpeace výjimku pro opatovickou elektrárnu napadat nebude. Královéhradecký kraj, který se proti výjimce odvolával, se zatím nerozhodl, jak se k udělení výjimky postaví.

Všechny připomínky jsme již uplatnili během řízení o výjimce, kritizovali jsme především délku výjimky a příliš benevolentně nastavené emisní limity. Otázka, zda rozhodnutí bude někdo žalovat, je z procesních důvodů spíše otázkou na Hradecký kraj, který podával odvolání,“ uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Rozhodnutí nám přišlo těsně před Vánocemi. Nyní je už zřejmě obdrželi všichni účastníci řízení, takže by mělo nabýt právní moci. Ministerstvo v podstatě potvrdilo dřívější rozhodnutí Kraje Vysočina,“ řekla mluvčí elektrárny.

Elektrárny Opatovice kvůli povolenkám zdraží teplo

Krajský úřad v Jihlavě, kam byla věc delegována kvůli možnému střetu zájmů, vydal výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť loni v srpnu. Odvolal se proti ní Královéhradecký kraj, kterému vadí, že povolené lhůty pro přechod na modernější a účinnější technologie jsou příliš dlouhé. V rozhodnutí jihlavského krajského úřadu jsou výjimky pro oxidy dusíku snížené u dvou kotlů na čtyři roky, u dalších dvou na šest a u posledních dvou kotlů to má být osm let, zatímco původně elektrárna počítala u všech šesti kotlů s osmi lety. U rtuti je stanovena výjimka pro dva kotle na čtyři roky a pro čtyři kotle na šest let, původně to bylo pro všechny kotle šest let. Královéhradecký kraj požaduje, aby elektrárna co nejdříve přešla z uhlí na zemní plyn, nebo dřív splnila závěry o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zdroje.

Královéhradecký kraj se zatím nerozhodl, jak se k udělení výjimky postaví. „Královéhradecký kraj se odvolal proti délce výjimky pro opatovickou elektrárnu, a to i přestože nebyl přímým účastníkem řízení jako města Hradec Králové a Pardubice. V nejbližších dnech další postup projedná rada kraje a následně i krajští zastupitelé,“ uvedl na dotaz ČTK mluvčí hradeckého hejtmanství Dan Lechmann.

Odbor životního prostředí Pardubického kraje nyní podle rozhodnutí ministerstva upraví současné integrované povolení pro elektrárnu. „Ministerstvo stanovilo lhůty pro zasílání některých hlášení nebo pro optimalizaci opatření k snížení emisí oxidů dusíku a rtuti, které lze uskutečnit bez zásadních zásahů do současné technologie. Má být také zpracována komplexní studie hodnotící provedená opatření,“ řekl ČTK vedoucí odboru Martin Vlasák.

EPH pojede po roce 2030 na uhlí jen v Německu

V listopadu ministerstvo životního prostředí potvrdilo také podobnou výjimku z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice pro oxidy dusíku a rtuť stanovenou na šest let. Proti ní se odvolávaly ekologické organizace Greenpeace a Hnutí Duha, rozhodnutí ministerstva chtějí napadnout soudně.

Obě elektrárny v minulosti podstoupily modernizaci za miliardy korun. Aby dosáhly požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musely by investovat další vysoké sumy, což je podle nich neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěly proto na šest až osm let zachovat dosavadní limity.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem jde asi o 63 000 domácností a stovky nemocnic, škol a podniků. Vyrábí rovněž elektřinu. Patří do Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který ovládá miliardář Daniel Křetínský.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.