Ostravské zálohy trénovaly nasazení v elektrárně Třebovice

Elektrárna Třebovice je zdroj tepla a elektrické energie, který se nachází v Ostravě-Třebovicích. Jejím provozovatelem je Veolia Energie ČR. Foto: wikipedia.org Ladin

Členové ostravské jednotky dobrovolných aktivních záloh trénovali nasazení v areálu tepelné elektrárny v ostravské části Třebovice. Ostravská jednotka dobrovolných záloh je předurčena k řešení rizik spojených s ohrožením nebo napadením strategických objektů na teritoriu kraje.

Cvičení jsme zaměřili na dovednosti jako pohyb podél zdí, pohyb kolem rohu budovy, pohyb kolem oken, pohyb podél budov, překonávání otevřených prostor. V další fázi chceme výcvik rozšířit o taktické dovednosti, jako je vstup do budovy, místnosti, pohyb po schodištích a chodbách a samotné čištění budov,“ řekl jeden z instruktorů ostravského velitelství Martin Molitor.

Bezpečnostní cvičení na podobných objektech se konala i v minulosti, jen s tím rozdílem, že úkolem byla pouze vnější ochrana, nyní se vojáci poprvé zaměřili na taktické činnosti uvnitř objektu. V Moravskoslezském kraji se cvičení v minulosti konala například na letišti, v elektrických rozvodnách a skladech ropných produktů.

Síkela: Energetický balíček obsahuje 13 kroků

Bojová činnost se dnes neodehrává na širokých pláních, jak tomu bylo v minulosti, ale stále častěji uvnitř měst, což nám ostatně ukázal současný konflikt na Ukrajině. V rámci ochrany a obrany objektů kritické infrastruktury je aktivní záloha plnohodnotnou součástí pro tento typ úkolů,“ řekl ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava Jaroslav Medek.

Elektrárna Třebovice je zdroj tepla a elektrické energie, který se nachází v Ostravě-Třebovicích. Jejím provozovatelem je Veolia Energie ČR.

Elektrárna disponuje instalovaným tepelným výkonem 764,90 MW a elektrickým výkonem 177 MW. Pro výrobu tepla a elektrické energie se používá černé uhlí v množství kolem 0,5 milionu tun ročně z nedalekých dolů společnosti OKD, které je do elektrárny přepravováno po železnici. Elektrárna disponuje 8 kotli a 3 turbogenerátory, v současné době v elektrárně probíhá denitrifikace a odsíření všech jednotek pro splnění přísných emisních limitů TZL, Nox a So2.