Palivový kombinát Ústí je součástí Diama

Portfolio činnosti státního podniku Diamo se tímto krokem rozšířilo o území po těžbě hnědého a černého uhlí a ropy v oblastech severozápadních Čech, Trutnova, Kladna a Hodonína. Foto: wikipedia.org

Státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ) se začátkem roku stal součástí státního podniku Diamo, začlenil se do jeho struktury jako nový odštěpný závod. Cílem fúze je racionalizace procesů a úspora peněz ze státního rozpočtu při zahlazování následků hornické činnosti v České republice.

Fúzi státních podniků vnímám jako logický krok, kterým se beze zbytku využijí kapacity obou podniků, a to jak personální, tak i technické a technologické, a zároveň díky odstranění duplicit v činnostech dojde k nemalé úspoře finančních prostředků v řádu desítek milionů korun,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Síkela dodal, že také bude nastavena jednotnost procesů, eliminuje se územní roztříštěnost a zjednoduší se kontrola státu nad čerpáním peněz, které poskytuje na nápravu škod po hornické činnosti.

Ostrava a Diamo budou zahlazovat hornickou činnost

Na státní podnik Diamo přešel k 1. lednu také veškerý majetek státu, se kterým hospodařil PKÚ, a zhruba 380 zaměstnanců. Pod jedno řízení přešly i závodní báňské záchranné stanice, čímž se naplňuje koncepce státem garantované báňské záchranné služby v ČR.

Státní podnik Diamo prošel za poslední rok významnými změnami, kdy jsme do našeho podniku začlenili nejprve Hlavní báňskou záchrannou službu v Ostravě, dále pak ve dvou vlnách utlumované části OKD na Karvinsku a k začátku letošního roku Palivový kombinát Ústí. Vážím si toho, že státní podnik Diamo je vnímán jako významný partner státu, který může nabídnout svou odbornost a dlouholeté zkušenosti při řešení úkolů státu v oblasti zahlazování následků hornické činnosti,“ uvedl ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar.

Portfolio činnosti státního podniku Diamo se tímto krokem rozšířilo o území po těžbě hnědého a černého uhlí a ropy v oblastech severozápadních Čech, Trutnova, Kladna a Hodonína. Palivový kombinát Ústí se zaměřoval především na likvidaci následků hornické činnosti a podílel se na revitalizaci a resocializaci krajiny dotčené těžební činností.