Pelikán hájí návrh speciální insolvence

Podle ministra Pelikána není vytvoření speciálního režimu insolvence žádnou novinkou. Foto: vlada.cz

Podle ministra Pelikána není vytvoření speciálního režimu insolvence žádnou novinkou. Foto: vlada.cz

Ministerstvo spravedlnosti hájí svou připravovanou dílčí novelu insolvenčního zákona, která řeší úpadek velkých hornických společností, tedy i OKD. Insolvence velkých důlních podniků jsou podle ministra Roberta Pelikána (ANO) rizikové a vytvoření speciálního režimu insolvence prý není nic nového.

Insolvence velkých důlních podniků mohou znamenat velké sociální riziko. Tyto podmínky je potřeba změnit,“ vzkázal Pelikán. Na novelu, kterou již úřad rozeslal do připomínek, upozornil server Echo24.cz. Podle něj návrh fakticky znamená, že by kontrolu nad OKD převzal současný ministr financí Andrej Babiš, Pelikánův stranický šéf.

Čtěte také:
Zeman s Mládkem budou řešit OKD
Zeman: Nejlepší by bylo OKD znárodnit

K procesu jmenování insolvenčního správce podotýkáme, že jeho jmenování ministerstvem financí bylo jen pracovní variantou. Ta vycházela z toho, že problematika insolvencí významných právnických osob předpokládá zvýšené zatížení státního rozpočtu, jehož správa se právě v gesci ministerstva financí. Předložena však bude varianta, která počítá s tím, že jmenování insolvenčního správce bude vykonávat vláda,“ stojí v oficiálním prohlášení, kterým ministerstvo reagovalo na kritiku.

V návrhu ministerstvo spravedlnosti píše, že novelu vyhotovilo „v reakci na naléhavý veřejný zájem, s cílem předejít negativním dopadům spojeným s úpadkem právnických osob, které jsou oprávněny vykonávat hornickou činnost„. Změny by se měly týkat hornických firem, které ke dni podání insolvenčního návrhu zaměstnávají nejméně 500 lidí, a také dalších firem v případném koncernu. Insolvenčního správce má podle písemné podoby novely ustanovit a odvolávat soud na návrh ministerstva financí. Soud i správce musí dbát na to, aby „přijatá řešení byla také v souladu s veřejným zájmem a právy a oprávněnými zájmy zaměstnanců dlužníka„.

Vytvoření speciálního režimu insolvence – včetně jmenování insolvenčních správců – není nic nového, například již dnes existuje speciální režim úpadku finančních institucí,“ upozornilo ministerstvo. Konstatovalo také, že návrh zpracovalo na základě usnesení vlády z 18. dubna. „Právní úprava insolvenčního řízení totiž adekvátním způsobem nereflektuje některé sociální a environmentální problémy, ke kterým může v důsledku úpadku těchto subjektů dojít,“ zdůvodnilo svůj krok. Vláda přitom teprve nedávno schválila rozsáhlou novelu insolvenčního zákona, v níž se ministerstvo této problematice nevěnovalo.

Na zaslání připomínek stanovilo ministerstvo krátkou lhůtu pěti pracovních dnů, novela má nabýt účinnosti hned dnem jejího vyhlášení. Použít se přitom má i pro insolvenční řízení zahájená už předtím. Podle úřadu se tím neprolamuje zákaz retroaktivity, tedy zpětné účinnosti právního předpisu, protože jde o procesní právo a standardní vymezení časové působnosti právních norem.

Mohlo by vás zajímat:
Otava a Paukner mají zájem o část OKD
Ovládne OKD Babiš speciálním zákonem?
Paukner pomohl Babišovi. Opravdu zdarma?