Peníze Sokolovské uhelné pomáhají laboratořím

Doba čtení:2 m, 24 s
SUAS laboratoře foto

Ilustrační foto: SUAS

Laboratoře Vřesová, které dříve sloužily téměř výhradně potřebám Sokolovské uhelné, v poslední době stále více využívají i domácnosti a firmy z regionu. Tyto služby jim budou k dispozici i nadále. Laboratoře totiž v květnu bez jediné připomínky úspěšně absolvovaly ověření úrovně poskytovaných služeb ze strany národního akreditačního orgánu ČIA.

Čerstvá reakreditace laboratořím na dalších pět let zaručuje, že výsledky jejich měření budou uznávány ze strany státních úřadů a dalších institucí. To je důležité například při doložení plnění zákonných podmínek, ale třeba také k možnému použití výsledků měření třeba při soudních sporech.

„To, že naše laboratoře po pěti letech prošly reakreditací v celé oblasti zkoušek v plném rozsahu je pro nás hlavně potvrzením, že poskytujeme služby v té nejvyšší kvalitě,“ uvedla vedoucí laboratoří Alena Filasová. Dodala, že v současné době nejsou v Karlovarském kraji žádné další laboratoře, které by měly stejný rozsah oprávnění jako mají ty ve Vřesové.

„Vedle vysoce kvalifikovaného personálu k tomu velkou měrou přispěly i výrazné investice ze strany Sokolovské uhelné do přístrojového vybavení,“ dodala Filasová. Laboratoře ve Vřesové disponují například nejmodernější dostupnou technikou pro analýzu pevných i kapalných paliv, včetně alternativních biopaliv, nebo špičkovým přístrojovým vybavením pro stanovení stopových prvků, jako je arsen, rtuť a podobně v zeminách i vodě.

„I díky tomu poslední dobou poskytujeme služby velkému množství lidí i firem z regionu, zatímco dříve jsme většinu výkonů dělali v rámci Sokolovské uhelné. V současnosti však externí výkony tvoří už téměř 20 procent naší činnosti,“ uvedla Filasová.

Velký zájem ze strany domácností je především o rozbory vody ze studní, nebo o analýzy odpadních vod z domácích čistíren. „Naopak malé a střední firmy vyhledávají poslední dobou laboratoře ve Vřesové hlavně kvůli rozborům odpadů, mimo jiné i proto, že díky stálé službě ve Vřesové jsme schopni zajišťovat přejímku vzorků a částečně i jejich zpracování 24 hodin denně. Poslední dobou také roste zájem o autorizované měření hluku, které zajišťujeme pro menší firmy kvůli hygieně práce, zájem je také o měření emisí u kotelen.“

„Do budoucnosti bychom chtěli služby pro domácnosti a menší firmy dál rozšiřovat například i dalším rozvíjením v oblasti poskytovaného poradenství, což ostatně děláme už dnes. A pak také individuálním přístupem k zákazníkům, kterým nově nabízíme i jednání s úřady jejich jménem v případě, že potřebují pomoci s řešením některých věcí týkajících se právě námi poskytovaných laboratorních služeb. A jak ukazují dosavadní zkušenosti, především u domácností, které nemají takové zkušenosti například s právními předpisy, je o tuto pomoc značný zájem,“ poznamenala Filasová.

Laboratoře Vřesová byly vybudovány v 60. letech minulého století, původně výhradně pro potřeby zdejšího nově postaveného palivového kombinátu. V závěru 90. let prošly ale výraznou modernizací z hlediska přístrojového vybavení a postupně se proměnily v největší a nejmodernější pracoviště svého druhu v Karlovarském kraji. Celkově provoz laboratoří zajišťuje 120 lidí, z toho 30 vysoce kvalifikovaných pracovníků má na starosti přímo provoz speciální akreditované laboratoře.