Doba čtení:3 m, 57 s
Braňanským hasičům přijel požehnat prapor a nové hasicí auto litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Foto: SD

V obci těsně sousedící s Doly Bílina se stále něco děje. Celoročně tady pořádají řadu nejrůznějších kulturních, sportovních a společenských akcí, včetně výletů pro děti a seniory. Nabitý program měli Braňanští také během podzimu, kdy například uspořádali důstojnou oslavu 130 let činnosti zdejších hasičů, nebo se Severočeskými doly (SD) uskutečnili studijní cestu do středoněmeckého hnědouhelného revíru. Vrcholem pak byl jubilejní 10. ročník vyhlášeného posvícení.

130 let Braňanských hasičů

Podle dochovaných pramenů začali dobrovolní hasiči v Braňanech (tehdy ještě s německým názvem Prohn) působit už v roce 1887. Od té doby hasičská tradice úspěšně pokračuje dodnes, kdy má Sbor dobrovolných hasičů Braňany 38 členů, z nichž 17 patří mezi aktivní členy výjezdové jednotky – součásti integrovaného záchranného systému. Jen v letošním roce vyjížděla k 18 zásahům, uvedly Hornické listy.

Čtěte také:
Na Den horníků v Sokolově dorazili i aktivisté
Nad lomem visí hrozba nevybuchlé munice

Technickou podporu braňanských hasičů zabezpečuje cisterna CAS 32 Tatra 815, dále vysokozdvižná plošina na podvozku Avie 31 a dopravní automobily Ford Transit a VW Caravelle. Od zářijové oslavy 130. výročí mají hasiči k dispozici zbrusu novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30/9 000/540 S2 VH Scania. Vozidlo představuje současnou špičku hasicí techniky pro velkoobjemové hašení (9 000 l nádrž na vodu, 540 l na pěnidlo). K jejímu vybavení mimo jiné patří nárazníkový naviják nebo sedadla s integrovanými tlakovými lahvemi k dýchacím přístrojům.

Nová stříkačka byla pořízena s využitím dotace Integrovaného regionálního operačního programu (90 % pořizovací ceny), zbytek byl uhrazen z obecního rozpočtu. Slavnostní pokřtění auta a požehnání praporu braňanských hasičů vykonal litoměřický biskup Jan Baxant. „Hluboce oceňuji odhodlání hasičů nasazovat vlastní život pro záchranu ostatních životů,“ připomněl důležitost a výjimečnost hasičského poslání pan biskup. Na oslavu hasičského jubilea se do Braňan sjely jednotky deseti hasičských sborů z celého okolí, které zde zároveň početným návštěvníků prezentovaly svoji hasičskou techniku. Zaslouženému zájmu se těšily také ukázky zásahové činnosti a dětského požárního útoku.

Exkurze do středoněmeckého hnědouhelného revíru

Také letos na podzim připravily Severočeské doly pro občany Braňan jednodenní studijní cestu tentokrát zaměřenou na problematiku aktivní těžby uhlí a vodní rekultivace vzniklé zahlazením hornické činnosti. Na hnědouhelném lomu Vereinigtes Schleenhain společnosti MIBRAG, kde se ročně těží zhruba 10 mil. tun hnědého uhlí se braňanští občané zajímali zejména o ochranná opatření bránící pronikání prachu z lomu do okolí.

U obce Deutzen vzdálené necelých 500 m od hrany lomu je zaujal systém zkrápění vodní mlhou nebo bezprostřední osev a ozelenění provozních ploch lomu. Po roce 1989 došlo ve středoněmeckém hnědouhelném revíru k výraznému omezení hornické činnosti, což dokreslují nejen rozdíly v těžbách, ale také v počtu zaměstnanců (v roce 1989 se zde hornictví věnovalo téměř 60 tis. lidí, v loňském roce společnost MIBRAG zaměstnávala zhruba 2,5 tis. pracovníků, kteří se podíleli na celkové těžbě 17,7 mil. t uhlí). Uzavření většiny hnědouhelných dolů proměnilo kdysi industriální okolí Lipska v jezerní krajinu.

Braňanští měli možnost navštívit jezera Zwenkau a Cospuden. „Zevrubné seznámení s problematikou zatápění zbytkových jam jsme absolvovali během plavby po 439hektarové hladině jezera Cospuden. Zaujala nás funkčnost jezera, které patří k vyhledávaným turistickým místům a bezchybná sanace předešlé hornické činnosti. Kdybychom nebyli upozorněni, nepoznali bychom, že se tady ještě na počátku 90. let těžilo uhlí. Přáli bychom si, aby se to takhle pěkně alespoň z části podařilo také u našeho jezera Most,“ uvedl Miloš Šťastný z Braňan.

Jubilejní 10. Braňanské posvícení

Po dlouhých letech se v roce 2007 v Braňanech podařilo díky podpoře Severočeských dolů úspěšně vzkřísit tradiční lidovou zábavu – posvícení. Navzdory typickému podzimnímu počasí s občasným deštěm přilákal letošní už desátý ročník do Braňan v sobotu 7. října hodně návštěvníků z celého Mostecka. Zahájení obstaralo tradiční porcování posvícenské husy v podání starosty Petra Škanty a ředitele strategie a komunikace SD Rudolfa Kozáka.

V celodenním nabitém programu nechyběla vystoupení populárních zpěváků a kapel. Příležitost k prezentaci dostali také místní občané a přespolní návštěvníci, kteří se zapojili do soutěže v pojídání bramborových šišek. Letos klání největších jedlíků obohatily kromě šišek ještě švestkové knedlíky a sklenice mléka. Absolutním vítězem se stal už potřetí David Urbanský, který si pro výhru (pečenou husu a diplom) dojel na kole z Mostu. Zejména dětské návštěvníky potěšily ukázky historických řemesel, kouzelník, pouťové atrakce a stánek Informačního centra Severočeských dolů, který byl opět plný soutěží a zajímavých cen.

Vrcholem celého dne byla dech beroucí sokolnická show partnerské školy ze slovenské Šťiavnickej Bani. „Díky podpoře Severočeských dolů se u nás v roce 2007 podařilo znovuobnovit tradiční a kdysi tolik vyhlášené posvícení. Letošní desátý ročník je toho důkazem,“ uvedl starosta Petr Škanta.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se baví bagry po práci
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje
Služební auto obra Koloděje